داده کاوی با پایتون_قسمت سوم

  آماده سازی و تصویرسازی  داده ها   آماده سازی(Importing) آموزش خود را با مثال معروف داده های زنبق(iris) ادامه میدهیم: این دیتاست، شامل ۵۰ نمونه از  ۳ نوع گل زنبق setosa،virginica و versicolor  که جمعا ۱۵۰(۵۰*۳) نمونه میشود، می‌باشد. داده‌ها به صورت سی اس وی(با کاما از هم جدا میشوند) می‌باشد. داده‌های د...
ادامه مطلب
پردازش تصویر با پایتون قسمت بیست و هفتم

تبدیل فوریه برای سیگنال یک بعدی بالاخره رسیدیم به بحث شیرین تیدیل_فوریه استفاده از تبدیل فوریه برای تجزیه سیگنال نور   در واقع اگر سیگنال، به عنوان تابعی از زمان باشد، برای تجزیه این تابع از فرکانسها یا توابع سینوسی تشکیل شده از تبدیل فوریه استفاده میشود. فوریه، تابعی است که با استفاده از آن می ...
ادامه مطلب
پردازش تصویر با پایتون قسمت بیست و ششم

تفاوت موج و سیگنال   برای ادامه بحث به گیف زیر خوب توجه کنید.  کاربرد تبدیل فوریه که یک سیگنال را از حوزه زمان به حوزه فرکانس تبدیل میکند.   بعد از توضیح تبدیل سیگنال تک بعدی به حوزه فرکانس، به تبدیل حوزه فرکانسی  سیگنال دوبعدی (تصویر) از حوزه مکانی با استفاده از تبدیل فوریه ...
ادامه مطلب
پردازش تصویر با پایتون قسمت بیست و پنجم

Smoothing_Images در مات کردن، یک تصویر ساده، تار و صاف میشود. Blurring، فیلتری در حوزه مکان و پایین گذر است.  فیلتر های دیجیتال برای مات کردن، لبه دار یا تیز کردن تصاویر دیجیتالی به کار میروند. تیز کردن یعنی جداسازی بین رنگها مشخص شود. ۲D Convolution ( Image Filtering ) اهداف این بخش: مات کردن تصاویر .....
ادامه مطلب