در این قسمت، شما نحوه خواندن یک تصویر را  با استفاده از تابع  ()cv2.imread   در OpenCV خواهید آموخت.    خواندن  یا بارگذاری یک تصویر در  OpenCv از تابع ()cv2.imread  برای خواندن تصویر استفاده  میکنیم: cv2.imread(filename[, flags]) → retval cv2.imread('test.jpg',0 or 1 or -1)  آرگومان اول نام و محل تصو...
ادامه مطلب

پردازش تصویر چیست؟ پردازش تصویر فرایند دستکاری یا انجام عملیات بر روی تصاویر، برای دستیابی به یک اثر معین (ایجاد یک تصویر سیاه و سفید به عنوان مثال) یا گرفتن اطلاعاتی از یک تصویر(مانند شمردن تعداد دایره ها یا مربع ها ) توسط  یک کامپیوتر  است.   شروع کار پردازش تصویر  با  ایمپورت ها است. ما ...
ادامه مطلب

روشهای داده کاوی   ۱) طبقه بندی ۲) خوشه بندی ۳) کشف قانون همبستگی ۴) تشخیص و کشف خطا ۵) کشف الگوی ترتیبی فرایند داده کاوی  Knowledge Discovery in Databases (KDD)  کشف دانش از پایگاه داده ها داده کاوی در کل مراحل و روش های مختلفی دارد.  برای داده کاوی اول باید داده ها را ...
ادامه مطلب