پردازش تصویر با پایتون قسمت دوازدهم

  Grayscale(خاکستری) دوربین های قدیمی فقط  قادر به نمایش تصاویر مونوکروم  یا تک رنگ  بودند. درکل سنسور دوربین تنها شدت نور را ثبت میکند که شدت نور طیفی خاکستری ایجاد میکند. ما با تصاویر خاکستری که نوعی از تصاویر مونوکروم هستند،  کار خواهیم کرد. تصاویر خاکستری فقط دارای یک کانال رنگی(۸بیتی) در مقیاس...
ادامه مطلب