پردازش تصویر با پایتون قسمت یازدهم

تغییر فضاهای رنگ- opencv هدف در این آموزش،  نحوه تبدیل تصاویر از یک فضای رنگی به دیگری را  یاد خواهیم گرفت، مانند: BGR Gray, BGR  HSV  ،  علاوه بر این، یک برنامه ایجاد می کنیم که ۳ شیء رنگی را از یک تصویر استخراج کند، و با توابع زیر آشنا خواهید شد: ()cv2.cvtColor () ، cv2.inRange  .   در OpenCV بیش...
ادامه مطلب

  هدف عملیات اساسی و پایه بر روی تصاویر دسترسی به مقادیر پیکسل و تغییر آنها دسترسی به مشخصات تصویر تنظیم قسمت موردنظر در تصویر ((ROI)Region of Interes) تقسیم و ادغام تصاویر تقریبا تمام عملیات در این بخش به طور عمده به Numpy بیشتر از  OpenCV مربوط می شود. دانش خوبی از Numpy برای نوشتن کد ...
ادامه مطلب