گذاشتن و برداشتن قلم turtle

turtle

قلم لاک پشتی با استفاده از تابع down  روی بوم نقاشی گذاشته و توسط تابع  up  برداشته میشود. 

import turtle
t = turtle.Pen()
t.backward(100)
t.up()
t.right(90)
t.forward(20)
t.left(90)
t.down()
t.forward(100)

 

 

7

   import turtle
t = turtle.Pen()
t.forward(50)
t.left(45)
t.up()
t.forward(50)
t.down()
t.left(45)
t.forward(50)
t.left(45)
t.up()
t.forward(50)
t.down()
t.left(45)
t.forward(50)
t.left(45)
t.up()
t.forward(50)
t.down()
t.left(45)
t.forward(50)
t.left(45)
t.up()
t.forward(50)
t.down()
t.left(45)

8

درباره نویسنده

مهارت ها: html,css,C#,ADO.NET,sqlserver,access,python javascript,php

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *