آموزش HTML Graphics قسمت اول

HTML Canvas

www.w3schools.com
www.w3schools.com

تگ canvas، برای رسم گرافیک در یک صفحه وب استفاده می شود.

گرافیک  سمت چپ، با <canvas> ایجاد شده است. این چهار عنصر را نشان می دهد:

یک بوم (Canvas )  یک ناحیه مستطیلی در یک صفحه HTML است. به طور پیشفرض یک بوم دارای مرز و هیچ محتوایی نیست.

نشانه گذاری به نظر می رسد به شرح زیر است:

<canvas id=”myCanvas” width=”200″ height=”100″></canvas>

همیشه مشخصه id (برای اشاره به یک اسکریپت) و یک ویژگی width و height برای تعیین اندازه بوم را مشخص کنید. برای اضافه کردن یک مرز از ویژگی style استفاده کنید.

در اینجا یک نمونه از یک بوم پایهو خالی است:

<html>
<body>

<canvas id="myCanvas" width="200" height="100" style="border:1px solid #000000;">
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
</canvas>

</body>
</html>


Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

درباره نویسنده

مهارت ها: html,css,C#,ADO.NET,sqlserver,access,python javascript,php

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *