شرایط جامعه زمان ظهور در حدیثی از امام صادق علیه السلام

امام صادق به یکی از یاران خود گفت :

۱- هنگامی که میبینی ظلم و ستم همه جافراگیر شده

۲- قرآن فرسوده و بدعت هایی از روی هوا و هوس در مفاهیم آن آمده

۳- آئین خدا (عملا) بی محتوا شده همانند ظرفی که آن را واژگون سازند !

۴- اهل باطل بر اهل حق پیشی گرفته اند

۵- مردان به مردان و زنان به زنان قناعت کنند

۶- افراد (به ظاهر) با ایمان سکوت اختیار کرده اند

۷- کوچکتر ها احترام بزرگتر ها را رعایت نمی کنند

۸- پیوند خیشاوندی بریده شده

۹- مداحی و چاپلوسی فراوان شده

۱۰ آشکارا شراب نوشده می شود

۱۱- راه های خیر منقطع و راه های شر مورد توجه قرار گرفته

۱۲- هنگامی که ببینی حلال تحریم شود و حرام مجاز شمرده شود

۱۳- قوانین و فرمانهای دینی طبق تمایلات اشخاص تفسیر گردد!

۱۴- از افراد با ایمان چنان سلب آزادی شود که جز بادل نتوانند ابراز تنفر کنند

۱۵- سرمایه های عظیم در راه خشم خدا (و فساد و ابتذال و ویرانی) صرف گردد

۱۶- رشوه خواری در میان کارکنان دولت رائج گردد

۱۷- پست های حساس به مزایده گذارده شود

۱۸- (بعضی از ) مردان از خود فروشی زنان خود ارتزاق کنند

۱۹- قمار آشکار گردد (حتی در پناه قانون)

۲۰- سرگرمیهای ناسالم چنان رواج پیدا کند که هیچکس جرات جلوگیری از آن نداشته باشد

۲۱- شنیدنحقایق قرآن بر مردم گران آید ، اما شنیدن باطل سهل و آسان !

۲۲- همسایه ، همسایه خود را از ترس زبانش احترام میکند

۲۳- هنگامی که ببینی مساجد را به زیور ها بیارایند.

۲۴- برای غیر از خدا به حج خانه خدا بشتابند!

۲۵- مردم سنگدل شوند (و عواطف بمیرد)

۲۶- مردم طرفدار کسی باشند که پیروز است (خواه بر حق باشد یا باطل)

۲۷- آنها که به دنبال حلال هستند نکوهش شوند و آنها که به دنبال حرامند مدح !

۲۸- آلات لهو و لعب (حتی ) در مکه و مدینه آشکار گردد

۲۹- اگر کسی اقدام به امر به معروف و نهی از منکر کند به او توصیه میکنند که این کار وظیفه تو نیست !

۳۰- مساجد پر از کسانی است که از خدا نمی ترسند

۳۱- تمام همت مردم شکم و فرجشان است !

۳۲- امکانات مادی و دنیوی فراوان میگردد و دنیا به مردم روی میکند

۳۳- زنان خود را در اختیار افراد بی ایمان میگذارند

۳۴- پرچم های حق پرستی فرسوده و کهنه میگردد

۳۵- ویرانگری (به وسیله جنگ ها) بر عمران و آبادی پیشی میگیرد

۳۶- هنگامی که ببینی در آمد زندگی بعضی ها تنها از طریق کم فروشی میشود

۳۷- کسانی هستند با سرمایه فراوان درحالی که در عمرشان حتی یکبار هم زکات نپرداخته اند

۳۸- مردم عصر ها در حال نشئه و صبحگاهان مستند

۳۹- مردم همه به یکدیگر نگاه میکنند و از فاسدان شرور تقلید مینمایند

۴۰- هرسال فساد و بدعتی نو پیدا میشود

۴۱- مردم و محافل همه پیرو ثروتمندان خود خواه میشوند

۴۲- در حضور جمع ، همانند بهایم مرتکب اعمال جنسی میشوند

۴۳- اموال زیاد در غیر راه خدا صرف میکنند اما در راه خدا از کمی مضایقه دارند

۴۴- افرادی پیدا میشوند که اگر یک روز گناه کبیره ای انجام ندهند غمگینند

۴۵- حکومت به دست زنان می افتد

۴۶- نسیمها به سود منافقان می وزد و هیچ جریانی به سود افراد با ایمان نیست

۴۷- هنگامی که ببینی دادرسان بر خلاف فرمان خدا قضاوت میکنند

۴۸- برفراز منابر دعوت به تقوی میشود ولی دعوت کننده خود به آن عمل نمی کند !

۴۹- مردم نسبت به وقت نماز بی اعتنا میشوند

۵۰- حتی کمک به نیازمندان با توصیه و پارتی بازی صورت میگیرد نه برای خدا

در چنین زمانی مراقب خویش باش و از خدا تقاضای نجات و رهائی از این وضع ناهنجار کن (که فرج نزدیک است)

 

منبع » کتاب مهدی انقلابی بزرگ ، از ناصر مکارم شیرازی