بایگانی برایمهر ۲۹, ۱۳۹۴
  • مفاهیم مقدماتی وب

    وب یا World Wide Web که در منابع فارسی از آن با عنوان تار جهان گستر یاد می شود یکی از سرویس هایی است که د ...

    وب یا World Wide Web که در منابع فارسی از آن با عنوان تار جهان گستر یاد می شود یکی از سرویس هایی است که دسترسی به اسناد متصل به هم را در بستر اینترنت امکان پذیر می سازد. از آن جا که به جز وب، سرویسهای ...

    ادامه مطلب