بایگانی برایآبان ۱, ۱۳۹۴
  • حصار شکنی

    عشق و محبت قطع نظر از اینکه از چه نوعی باشد و قطع نظر از اینکه محبوب دارای چه صفاتی باشد انسان را از خود ...

    عشق و محبت قطع نظر از اینکه از چه نوعی باشد و قطع نظر از اینکه محبوب دارای چه صفاتی باشد انسان را از خود پرستی بیرون می برد. خود پرستی محدودیت و حصار است . عشق به غیر مطلقا ، این حصار را میشکند. تا ان ...

    ادامه مطلب