آموزش PHOTOSHOP_جلسه ششم

528

تمامی مطالب گردآوری شده ی PHOTOSHOP توسط خانمها : المیرا تمیمی ،طناز نیکوفکر،
تکتم معتمدی و زهرا عزیزان مهربانی
میباشد.

جلسه ششم

ساخت اکشن و کاربرد آن

همانطور که میدانید Action ها بخشی ازنرم افزار طراحی فتوشاپ هستند که میتوانند دستورات به کار رفته در محیط برنامه را ضبط کنند تا دفعات بعد بتوان به راحتی از آنها استفاده کرد . Action های پیش فرض نرم افزار بسیار کاربردیو قابل استفاده می باشد اما در بعضی از موارد نیاز به ساخت Action هایی با امکانات دیگر داریم . به این نکته دقت داشتهباشید که برخی اعمال ویرایشی وجود دارند که ممکن است در داخل Actionها به درستی کار نکند.برای فعال کردن پنل Actions در نوار ابزار بالای صفحه منوی Window را انتخاب و از لیست باز شده بر روی گزینه Actions کلیک کنید تا پالت فعال شود.

350
351
۲٫ در این مرحله می خواهیم یک Action جدید ایجاد کنیم . برای باز کردن کادر محاوره New Actions گزینه Action New را از منوی پالت Actions انتخاب کنید . یک نام برای Action ای که قصد ذخیره آن را دارید وارد کرده و مقدار Set را انتخاب کنید . (با استفاده از کادر کشویی Set که با علامت قرمز مشخص شده است میتوانید Action های ساخته شده خودتان را در یک گروه دیگر به غیر از Default Actions قرار دهید.)

353
۳٫ بسیار خوب بعد از ایجاد کردن Action مورد نظر باید آن را برای نرم افزار تعریف کنیم. دکمه record موجود درکادر محاوره ای را کلیک کنید . سپس رنگ Forground و Background را به ترتیب تغییر دهید . مشاهده کنید گزینه Action دارای دو زیر مجموعه می شود که کارهای انجام شده شما را نمایش می دهد. بعد از اجرای تمامی مراحل مربوطبه Actions مورد نظر ، از منوی پالت Actions گزینه Stop Recording را انتخاب کنید تا فرایند ذخیره Actionsمتوقف شود .(برای درک بهتر از تصاویر زیر کمک بگیرید )
نکته : با نحوه ساخت یک Action آشنا شدید . شما می توانید دستوراتی که ذخیره کردید را در صورتیکه نمی خواهید بازدن کلید Delete از روی صفحه کلید یا منوی پا انتخاب کنید .در کادر محاوره ای که نمایان می شود OK را کلیک کنیدتا Actions مربوطه حذف شود.همچنین امکان کپی و تکرار از یک Action وجود دارد . Action مورد نظر را انتخابکنید سپس گزینه Duplicata را از منوی پالت انتخاب نمائید .

356
نکته : با نحوه ساخت یک Action آشنا شدید . شما می توانید دستوراتی که ذخیره کردید را در صورتیکه نمی خواهید بازدن کلید Delete از روی صفحه کلید یا منوی پا انتخاب کنید .در کادر محاوره ای که نمایان می شود OK را کلیک کنیدتا Actions مربوطه حذف شود.همچنین امکان کپی و تکرار از یک Action وجود دارد . Action مورد نظر را انتخابکنید سپس گزینه Duplicata را از منوی پالت انتخاب نمائید.

355
حالا می خواهم روش عملی استفاده از Action را به شما یاد دهم. ابتدا یک تصویر رنگی در فتوشاپ باز کنید (ازتصویری که ما برای دانلود قرار داده ایم استفاده کنید.)سپس Action ای که در این بخش استفاده کرده ایم را ازاینجا دانلود کرده ،در مرحله بعد از تنظیمات پیشرفته Actions گزینه Load Actions را انتخاب و Action که دانلود کرده اید را انتخاب و بر روی Load کلیک کنید .

357
359

آشنایی با پنل اکشن
اين مجموعهها عبارت است از :
۱ Commands: دسترسي و فراخواني سريع فرامين
۲ Frames: ايجاد قابهاي آماده براي تصوير
۳ Image Effects: اعمال جلوههاي تصويري
۴ Lab-black & white: سياه و سفيد نمودن تصوير
۵ Production: تبديل و دسترسي به اندازههاي آماده
۶ Star trails: چرخش ستارهاي
۷ Text Effects: جلوههاي متني
۸ Textures: ايجاد بافت و پس زمينه
۹ Video Action: تنظيمات ويدئويي

360
افزون بر مجموعههاي ذكر شده، با انتخاب دكمه شروع ضبط (Begin Record) در قسمت پايين پانل اكشن (B) قبل ازانجام عمليات دلخواه ميتوانيم عمليات انجام گرفته را ضبط كنيم و مواقع نياز با كليك روي دكمه Play Selection (C)آنها را اجرا كرده و كل عمليات ذخيره شده را روي تصوير جديد دوباره اعمال كنيم. در پايين پانل اكشن شش دكمهجلب نظر ميكند كه از آنها ميتوانيم براي حذف يك اكشن ذخيره شده (F) ، ايجاد اكشن جديد (E) ، ايجاد مجموعهجديد (D) ، اجراي اكشن انتخاب شده (C) ، شروع ذخيره اكشن (B) و توقف اكشن (A) استفاده كنيم. براي شروعايجاد يك اكشن جديد بايد ابتدا روي دكمه دوم پانل اكشن (E) كليك كنيم تا پنجره New Action ظاهر شود . در اين پنجره در قسمت Name با واردكردن نام اكشن مورد نظر در قسمت Set مجموعهاي را كه در نظر داريم اكشنمورد نظر در آن مجموعه ذخيره شود، انتخاب ميكنيم. سپس با تعريف دكمه ميانبر اكشن كه يكي از دكمه هايتابعي صفحه كليد به تنهايي يا تركيبي با Shift يا Ctrl است، انتخاب ميشود. براي متمايزكردن اكشن مورد نظر ازبقيه اكشنها ميتوانيم رنگ دلخواهي نيز براي آن تعريف كنيم تا در پانل اكشن با اين رنگ متمايز شود. در انتها باكليك روي دكمه Record عمليات ضبط را شروع ميكنيم. هنگام ضبط براي توقف ضبط و شروع مجدد ضبط ميتوانيماز دكمه هاي مربوط در پانل اكشن استفاده كنيم. پس از آغاز به ضبط، همه عمليات انجام گرفته در محيط فتوشاپ بهصورت اتوماتيك ذخيره ميشود و در مواقع لزوم قابل فراخواني خواهد بود. پس از ضبط اكشن مورد نظر ميتوانيمنسبت به ويرايش آن در پانل اكشن اقدام كنيم و در صورت نياز مرحله يا مراحلي از آن را با درگ روي آيكون سطلزباله حذف كرده يا تقدم و تاخير آنها در اجرا را با درگ به محل دلخواه از پروسه اكشن عوض كنيم. در پانل اكشن درسمت چپ نام هر مرحله اكشن (L) يك قسمت براي فعال يا غير فعالكردن كادر محاورهاي تنظيمات مربوط به فرماناجرا شده آن مرحله و يك قسمت (K) براي فعال يا غير فعالكردن هر مرحله وجود دارد كه در صورتغير فعالكردن يك مرحله از يك اكشن، اين بخش كنار نام آن اكشن و آن مجموعه به رنگ قرمز ديده ميشود .

362

 

 

همانگونه كه قبلا نيز گفته شد با كليك روي منتهااليه سمت راست و بالاي پانل اكشن (M) به بخش مديريت پانلاكشن دسترسي خواهيم يافت. بخشهاي مختلف اين بخش عبارت است از :
۱ تبديل پانل اكشن به حالت دكمه ا ي
۲ ايجاد اكشن جديد
۳ ايجاد مجموعه جديد
۴ ايجاد يك كپي از اكشن انتخاب شده
۵ حذف يك اكشن
۶ اجراي يك اكشن
۷ شروع ضبط اكشن
۸ ضبط دوباره اكشن
۹ اعمال كادر منويي
۱۰ اعمال توقف در اكشن
۱۱ اعمال مسير در اكشن
۱۲ تنظيمات اكشن
۱۳ تنظيمات اجراي اكشن
۱۴ فعال كردن امكان ذخيره انتخاب ابزارها
۱۵ پاككردن تمامي اكشنها
۱۶ بازگردان اكشنها به حالت اوليه
۱۷ فراخواني اكشن
۱۸ جايگزيني اكشن
۱۹ ذخيرهسازي اكشن
۲۰ فراخواني مجموعه هاي جديد
۲۱ بستن پانل اكشن

363

تا قبل از ارائه فتوشاپ CS6 به كمك پانل اكشن فقط امكان ذخيرهسازي فرامين، تنظيمات و فيلترها وجود داشتولي با ارائه آخرين نسخه فتوشاپ امكان ذخيرهسازي ابزارهاي انتخاب شده و عمليات انجام گرفته با آنها نيز فراهمآمده و به اين منظور بايد در قسمت مديريت اكشن گزينه Allow Tool Recording انتخاب شود تا انتخاب و استفاده ازابزارها نيز ذخيره شود .
اعمال اکشن به گروهی از تصاویراگر یک اکشن را انتخاب کرده و گزینهی Play( مثلث کوچک) در پایين پنجرهی Actions را بزنيد، عمليات آن اکشن روی تصویری که در حال ویرایش آن هستيد اجرا میشود؛ اما ما میخواهيم این اکشن را بر گروهی از تصاویر اعمال کنيم پس برای این کار به File>Automate>Batch بروید؛ در پنجرهای که باز میشود با توجه به عکس زیر عمل کنيد

366

در انتها OK کنيد تا اکشن مورد نظرتان روی تصاویر انجام شده و ذخيره شوند؛

مثال:
364
در این آموزش خواهيد آموخت که چگونه تنظيمات مشابهی که بر روی چند عکس اعمال می کنيد را به صورتاکشن (Action) در برنامه Photoshop ذخيره کنيد و سپس تنها با یک کليک تمام آن تنظيمات را در هر عکسیکه می خواهيد پياده کنيد .
بسياری از مشکلاتی که در عکاسی با آن رو به رو هستيد مربوط به نور عکس و یا رنگ آن است. بعضی ازعکس ها ممکن است کنتراست پایينی داشته باشند و یا غلظت رنگی آنها پایين باشد و از این قبيل مشکلات . برنامه Photoshop با استفاده از قابليت های Auto Tune ، Auto Contrast و Auto Color راه های بسيار سریعی برای تغيير دادن رنگ و نور عکس ارائه داده است .
اما با اینکه این قابليت ها می توانند کنتراست و تاریکی ها و روشنایی های عکس را بهبود بخشند، ممکناست باعث ایجاد شدن رنگ های ناخواسته ای بشوند که می تواند عکسی گرم را به عکسی بسيار سردتبدیل کند .
زمانی که چندین عمل مختلف را روی عکس انجام می دهيد، مانند تغيير دادن کنتراست و یا زیاد کردن غلظترنگی عکس، برنامه Photoshop می تواند مجموعه این اعمال را به صورت یک Action ذخيره کند .
سپس شما می توانيد عکسی جدید را باز کنيد و با اجرا کردن اکشنی که ساخته اید تمام تنظمياتی که دراین Action ذخيره کرده اید را به همان صورت بر روی این عکس هم پياده کنيد .
در این مطلب به شما یاد خواهيم داد که چگونه یک Action در برنامه فتوشاپ بسازید و بتوانيد تغييرات لازم دریک عکس را در این Action ذخيره کنيد .
با اینکه برای ذخيره کردن تنظيمات خود در Action باید از دکمه Record ( ضبط کردن( استفاده کنيد، اما اصلاً لازمنيست نگران زمان باشيد . Action تنها تنظيماتی که شما انجام می دهيد را در خود ذخيره می کند و مکثی کهبين این تنظيمات می کنيد هيچگونه تأثيری در Action ساخته شده نخواهد داشت .
آموزش گام به گام ساخت اکشن (Action) در برنامه Photoshop:
ساخت Action جدید
367

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل تمرینی را باز نمایيد. این عکس کنتراست کمی داشته و کمی هم بی روح است. به قسمت Window -> Workspace رفته و گزینه Photography را انتخاب کنيد (اگر این workspace را ندارید، از window گزینه Actions را انتخاب کنيد). با این کار پنل Action ظاهر خواهد شد. بر روی فلش کنار آن کليک کنيد تا پنجره آن کامل بازشود. حال بر روی دکمه Create New Action کليک کنيد. در داخل پنجره New Action ، اسم Action را Boost Contrast and Color ( تقویت کردن کنتراست و رنگ) بگذارید . تقویت کردن کنتراست

368

شما می توانيد برای فعال کردن اکشن جدیدی که می سازید یک دکمه تابع یا function key انتخاب کنيد.دکمه Record را بزنيد. به قسمت Image -> Adjustments بروید و گزینه Levels را انتخاب کنيد. نوار زیر نمودار درقسمت چپ که نشانگر تيرگی های عکس است را به عدد ۷۱ تغيير دهيد تا قسمت های تيره عکس تيره ترشوند. به همين صورت نوار سمت راست زیر نمودار را که نشانگر روشنایی ها است را به عدد ۶۴۲ تغيير دهيدتا روشنایی های عکس هم روشن تر شوند .

تنظیم Vibrance

369

 

مانند بسياری از عکس ها، این عکس هم تن های ميانی (midtones) با نوردهی نا کافی (underexposed) دارد.به همين دليل نوار خاکستری زیر نمودار Levels را به عدد ۷٫۷۷ تغيير داده تا کمی تن های ميانی عکس روشنتر شوند. حال عکس شما کنتراست قوی تری دارد. بر روی OK کليک کنيد. حال تغييراتی که در تنظيماتLevel انجام داده اید در Action ذخيره شده است. به قسمت Image -> Adjustments بروید و گزینه Vibrance را انتخاب کنيد .
ضبط را متوقف کنید

370
مقدار Vibrance را به + ۶۲ تغيير دهيد تا رنگ های سبز و آبی قوی تری داشته باشيد. بر روی OK کليک کنيد.حال در قسمت Action می توانيد Vibrance را مشاهده کنيد. روی آیکون توقف (stop) کليک کنيد. حال می توانيدعکسی مشابه را باز کنيد و با کليک کردن بر روی Action ، Boost Contrast and Color و سپس کليک کردن برروی Play تمام این تنظيمات انجام شده را روی آن عکس نيز پياده کنيد . شما می توانيد ویرایش های مشابهی را که معمولا روی عکس های خود اعمال می کنيد، همانند این آموزش،به صورت اکشن ها ذخيره کنيد (با نام هایی مشخص) تا بعدا آن ها را به صورت خودکار روی عکس های مشابه دیگر اعمال کنيد. لطفا ویرایش هایی را که به صورت اکشن در می آورید در بخش نظرات مطرح نمایيد .

درباره نویسنده

مهارت ها: html,css,C#,ADO.NET,sqlserver,access,python javascript,php

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *