بایگانی برای فوریه 2016
 • دانلود رایگان مقاله ، کتاب و…

  سایتهایی برای دستیابی به متن کامل پایان نامه ها search.proquest.com/dissertations/advanced?accountid=1451 ...

  سایتهایی برای دستیابی به متن کامل پایان نامه ها search.proquest.com/dissertations/advanced?accountid=14511 discovery.ucl.ac.uk ethos.bl.uk www.dart-europe.eu/basic-search.php www.ndltd.org/resources/f ...

  ادامه مطلب
 • دانلود جزوه اساتید و دانشجویان خواجه نصیر

   جزوه روش تولید 1                                                                                        ...

   جزوه روش تولید 1                                                                                                                       « استاد مجید قریشی»                                              ...

  ادامه مطلب
 • HTML,CSS

  ...

  ...

  ادامه مطلب
 • آموزش۳Ds Max_جلسه هشتم

  تمامی مطالب گردآوری شده ی   ۳Ds Max توسط آقایان : امیرعباس صدیقی ، وحید آخوندزاده ، حمیدرضا افضل زاده و خ ...

  تمامی مطالب گردآوری شده ی   ۳Ds Max توسط آقایان : امیرعباس صدیقی ، وحید آخوندزاده ، حمیدرضا افضل زاده و خانم مهناز عباسی میباشد. Materials and texturing             ...

  ادامه مطلب
 • آموزش۳Ds Max_جلسه هفتم

  تمامی مطالب گردآوری شده ی   3Ds Max توسط آقایان : امیرعباس صدیقی ، وحید آخوندزاده ، حمیدرضا افضل زاده و خ ...

  تمامی مطالب گردآوری شده ی   3Ds Max توسط آقایان : امیرعباس صدیقی ، وحید آخوندزاده ، حمیدرضا افضل زاده و خانم مهناز عباسی میباشد.  The end of modeling         ...

  ادامه مطلب
 • آموزش۳Ds Max_جلسه ششم

  تمامی مطالب گردآوری شده ی   3Ds Max توسط آقایان : امیرعباس صدیقی ، وحید آخوندزاده ، حمیدرضا افضل زاده و خ ...

  تمامی مطالب گردآوری شده ی   3Ds Max توسط آقایان : امیرعباس صدیقی ، وحید آخوندزاده ، حمیدرضا افضل زاده و خانم مهناز عباسی میباشد. Finishing the engine               ...

  ادامه مطلب
 • آموزش۳Ds Max_جلسه پنجم

  تمامی مطالب گردآوری شده ی   3Ds Max توسط آقایان : امیرعباس صدیقی ، وحید آخوندزاده ، حمیدرضا افضل زاده و خ ...

  تمامی مطالب گردآوری شده ی   3Ds Max توسط آقایان : امیرعباس صدیقی ، وحید آخوندزاده ، حمیدرضا افضل زاده و خانم مهناز عباسی میباشد. Building the back of the engine           ...

  ادامه مطلب
 • آموزش۳Ds Max_جلسه چهارم

  تمامی مطالب گردآوری شده ی   3Ds Max توسط آقایان : امیرعباس صدیقی ، وحید آخوندزاده ، حمیدرضا افضل زاده و خ ...

  تمامی مطالب گردآوری شده ی   3Ds Max توسط آقایان : امیرعباس صدیقی ، وحید آخوندزاده ، حمیدرضا افضل زاده و خانم مهناز عباسی میباشد. Modeling the engine shell در این جلسه پروژه  متحرک سازی خود را شروع میک ...

  ادامه مطلب
 • آموزش۳Ds Max_جلسه سوم

  به دلیل حجم زیاد مطالب ، جزئیات  از این جلسه به بعد آورده نشده  است . در صورت تمایل شما با کمال میل در اخ ...

  به دلیل حجم زیاد مطالب ، جزئیات  از این جلسه به بعد آورده نشده  است . در صورت تمایل شما با کمال میل در اختیارتان قرار خواهد گرفت. تمامی مطالب گردآوری شده ی   3Ds Max توسط آقایان : امیرعباس صدیقی ، وحی ...

  ادامه مطلب
 • آموزش۳Ds Max_جلسه دوم

  تمامی مطالب گردآوری شده ی   3Ds Max توسط آقایان : امیرعباس صدیقی ، وحید آخوندزاده ، حمیدرضا افضل زاده و خ ...

  تمامی مطالب گردآوری شده ی   3Ds Max توسط آقایان : امیرعباس صدیقی ، وحید آخوندزاده ، حمیدرضا افضل زاده و خانم مهناز عباسی میباشد. جلسه دوم در این قست  می خواهیم درمورد نحوه Navigate کردن در فضای سه بعد ...

  ادامه مطلب