HTML,CSS

سلام.از اینکه سایت  سوفرا  را، برای پاسخ به سوالات خود انتخاب کردید خوشحال هستیم . با میخک همراه باشید.

زبانهای نشانه گذاری،انواع فرمتها، انواع صفحات

مطالب طراحی وب ، از سایتها و پی دی اف های مختلف جمع آوری شده در صورت نیاز در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

 

images (2)

 

 

:  Hyper Text Markup Language  (HTML) •

 

برای داشتن یک web page باید بتوانیم از یک  صفحه وارد یک صفحه دیگر شویم پس دراینجا با مفهوم Hyper Text آشنا میشویم

 : Hyper Text (HT) •

به معنای ابر متن ،فراتر از یک متن عادی (Text) در واقع ابرمتن  وظیفه ی لینک توسط تگ <a> بین صفحات را دارد که ما این ویژگی را در متن های عادی (text) نداریم.

• زبان های Markup یا نشانه گذاری :

نوعی از زبان های توصیفی هستند که متن و اطلاعاتی در مورد نحوه تفسیر متن را با هم ادغام می کنند. این نوع زبان ها را نمی توان جزو زبان های برنامه نویسی قلمدادکرد چون فاقد الگوریتم برای انجام محاسبات یا کنترل کردن یک سیستم هستند. به عبارت دیگر هر نوع زبانی که  محتوای آن بین تگ باز و بسته قرار بگیرد.

    •SGML

 این زبان را که می توان پدر زبان های نشانه گذاری محسوب کرد با هدف قالب بندی اسناد متنی ایجاد شد  تا برای نمونه مشخص کند هر بخش از متن باید چه فونت ، حالت و رنگی داشته باشد.

هنگامی که اولین اید ه ها برای ایجاد صفحات وب و انتقال داد ه ها میان سرویس گیرنده وسرویس دهنده شکل میگرفت ،استاندارد (SGML (Standard Generalized Markup Language مورد توجه قرار گرفت و بر مبنای آن یک زبان استاندارد شده با نامHTML یا  زبان نشانه گذاری ابرمتن  ساخته شد. برچسبهای این زبان بر خلاف  SGML که توسط هر کاربر  قابل تعریف و تغییر بودند،محدود و استاندارد بود تا بتوان صفحات وب رادر قالب یک فایل متنی به رایانه کاربر انتقال داد و در آنجا یک نر م افزار ( که بعدا مرورگر نام گرفت) که صفحه را بازسازی کند.ویژگی ابرمتن یا Hyper Text بودن این زبان هم باعث میشد امکان ایجاد پیوند  درصفحه وب و هدایت کاربر به  سایر  صفحات فراهم آید.

• XML

 یکی دیگر از زبان های نشانه گذاری که بنا بر نیازهای موجود در دنیای وب عرضه گردیده XML  یازبان نشانه گذاری قابل توسعه نام دارد. XML زیرمجموعه ای از SGML  محسوب می شود که برای استفاده بر روی وب بهینه شده اما کارکرد آن کاملاً باHTML تفاوت دارد .
 XMLهیچ برچسب ازپیش تعریف شده ای ندارد و کاربر می تواند برچسب ها را بسته به نیاز خود تعریف کند.
 از این زبان عمدتاًبرای تعریف یک قالب جهت ذخیره سازی داده ها استفاده می شود

از فایل های XML  عمدتا برای ارسال اطلاعات بین دو سیستم اطلاعاتی که ممکن است با یک دیگر همخوانی نداشته باشند استفاده می شود. مثلاً وب سایت شماره یک می تواند داده های ذخیره شده درپایگاه داده خود را به صورت یک فایلXML در آورده و برای وب سایت شماره دو ارسال کند. این
وب سایت هم قادر است فایل دریافت شده را با توجه به برچسب ها تفسیر نموده و آن را به یک جدولبرای دانلود در اختیار کاربران قرار دهد.

• (XHTML (XML+HTML

با این توضیحات می توان نتیجه گرفت که HTML دارای برچسب های استانداردی است که قالب نمایش داده ها
(مثلاً رنگ و اندازه آنها)  را تعیین می کند اما برچسب های XML برای توصیف ماهیت داده ها به کار می روند.

انجمن وب پس از استانداردسازی نسخۀ چهارمHTML ،روند توسعه آن را برای مدت زمانی متوقف نمود تا بر روی ترکیبی ازXML و HTML کار کند. نتیجه کار مشترک نمایندگان شرکت های فعال در زمینه وب و کارشناسان این انجمن،ابداع زبان XHTML  بود؛زبانی که می کوشید نقاط ضعف HTMLرا در کار با فن آوری های روز دنیا مانند تلفن های همراه برطرف سازد و نمایش صحیح صفحات وب را روی این دستگاه ها و سایر مرورگرها تضمین نماید.
صرف نظر از نکات فنی در طراحی این زبان جدید، می توان ساختار نگارشی و قواعد سختگیرانه ترنسبت به HTMLرا از وجوه تمایز XHTML   دانست.
در واقع میتوانیم یک برچسب با هر معنایی تعریف کنیم . مثل </tree><tree>

•  فرمت های ذخیره سازی صفحات وب

صفحات وب تولید شده در محیط های ویرایش متن یا نرم افزارهای طراحی وب سایت را می توان با دو فرمتhtm و html ذخیره نمود که هر دو در مرورگرها به یک شکل نشان داده می شوند و از این  نظر تفاوتی میانآنها وجود ندارد.
با این حال هنگامی که وب سایت را روی سرور وب قرار م یدهید تا از طریق اینترنت در دسترسباشد با دو تفاوت جزیی میان این دو فرمت روبرو می شوید:

   • برخی سیستم عامل ها مانندLinux و Unix  که نصب آنها بر روی سرورهای وب بسیار رایج است از پسوندهای چهارحرفی مانند html  پشتیبانی نمیکنند.

  • چنان چه صفحه اول سایت به دو صورت index.htm و index.html بر روی سرور وب ذخیره شده باشد، هنگامی که نام سایت را در مرورگر وب وارد می کنید،به صورت پیش فرض ،index. htm نشان داده می شود.
 لذا توصیه می شود برای ذخیره سازی صفحات وب ساخته شده، از فرمت htm استفاده نمایید. 

• صفحات ایستا و پویا
ممکن است هنگام گشت وگذار در اینترنت و مشاهده وب سایت های گوناگون، در نوار نشانی مرورگروبا پسوندهای دیگری غیر ازhtml و htm  مواجه شوید که در این میان، فرمت هایمانند jpsو  aspx ،asp ،php عمومیت بیشتری دارند.

   •  تفاوت این پسوندهای ناآشنا با فرمت هایی html و htm  چیست؟ 

برای پاسخ به این سؤال باید با دو تعریف جدید آشنا شوید: وب سایت های ایستا  و وب سایت هایپویا . وب سایت های ایستا یا استاتیک به آن دسته از وب سای تهایی گفته می شود که میزان تغییراطلاعات در آنها پایین است و به همین دلیل ساخت آنها با استفاده از چند صفحه وب با فرمتhtm و قرار دادن این صفحات بر روی سرور وب انجام میگیرد.در این نوع وب سایت ها، صفحاتی که کاربر مشاهده می کند به صورت مستقیم توسط طراح وب ایجاد شده و تغییر محتوای صفحات فقط توسط طراح امکان پذیر است.
در مقابل، وب سایت های دینامیک که گاهی برنامه های کاربردی وب هم نامیده می شوند ساختارپیشرفته تر و منعطف تری دارند. در این وب سایت ها که عموماً توسط گروهی متشکل از طراحان وبرنامه نویسان تولید می شوند، برای ورود اطلاعات جدید، مدیریت اطلاعات قبلی و نیز ایجاد تغییراتدر تعداد و شکل ظاهری صفحات امکانات مجزایی درنظر گرفته می شود.
در این گونه وب سایت ها که محتوای پویایی دارند اطلاعات نه در صفحات مجزا بلکه در پایگاه دادهذخیره می شود و برای بازیابی و نمایش این اطلاعات باید کدهایی به یک زبان برنامه نویسی تحت وبمانندJSP ،ASP.NET ،PHP و … نوشته شود. به همین دلیل پسوند صفحات این نوع وب سایت ها متناسب با زبانی است که کدهای صفحات بر اساس آن نوشته شده است.

 

در پایان متوانیم  HTML  را به زیربنای ساختمان و CSS را رنگ ولعاب و زیبایی دادن به آن تشابه کنیم .