راز خستگی‌ناپذیری افراد موفق، در چه چیزی است؟!

مدیرعامل فعلی یاهو و یکی از مدیران بزرگ سابق گوگل، ماریسا میر، عاشق کارش است به طوری که در هفته به طور متوسط ۹۰ ساعت کار می‌کند و بیش از ۶۰ جلسه دارد. از او سوال شد که آیا این حجم کاری او را اذیت نمی‌کند؟! میر در پاسخ گفت هرکس باید ریتم شخصیتی خود را بشناسد. اگر طبق ریتم شخصیتی‌مان رفتار کنیم، خسته و کلافه نخواهیم شد. به همین دلیل است که این مدیر بزرگ توانسته است به چنین جایگاهی برسد.

هرمن کین

موفقیت کلید شادی نیست، شادی کلید موفقیت است؛ اگر آنچه انجام می دهی دوست بداری، موفق خواهی بود.