پایتون

آموزش پایتون_دستور input

دستور input  : دریافت ورودی از کاربر

یعنی ورودی از کاربر بگیریم و مطابق با آن ورودی، جوابی را که میخواددر اختیارش بزاریم:

برای دریافت ورودی از کاربر از دستور input استفاده میشه:

>>> A = input(“Enter Number = “)

Enter Number = ۲۰

>>> A

‘ ۲۰’

>>>int( A)

>>> 20

همینطور که در قسمت نمایش هم خواهید دید با وارد کردن این دستور، برنامه منتظر میمونه تا کاربر یک عدد وارد کنه،ولی عددی که کاربر وارد میکنه از نوع رشته است بنابرین برای تبدیل رشته به عدد صحیح از دستور زیر استفاده میشود:

A=int(input())

میشه کد بالا را خلاصه تر به صورت زیر هم نوشت:

A =int( input(“Enter Number = “))

A =int( input(“Enter Number = “))

پایتون

آموزش پایتون_عملگرهای درجا

عملگرهای درجا

در پایتون هم عملگرهای محاسباتی مثل   +-*/ ،  تقریبا مانند سایر زبانهای برنامه نویسی است،  تفاوتهایی هم هست مثل عملگر  توان است که از دو ستاره متوالی استفاده میشود.

>>> 5+2
۷
>>> 5-2
۳
>>> 5%2
۱
>>> 5/2
۲٫۵
>>> 5**2
۲۵
>>> 5*2
۱۰

In-Place Operators

عملگرهای اصلی یا عملگرهای درجا، به ما اجازه میدهند تا کدی مثل x = x + ۱۰ را به صورت  x+=10 خلاصه بنویسیم.

به مثال زیر دقت کنید و با عملگرهای دیگه مثل -, *, / و  امتحان کنید:

 >>> x = 10
>>> print(x)
۱۰
>>> x += 20
>>> print(x)
۳۰

از این روش میتوانید برای نوعهای دیگری عددی و همچنین رشته اسفاده کنید:

>>> y= "sufra"
>>> print(y)
sufra

>>> y+= ".ir"
>>> print(y)
sufra.ir

دقت کنید پایتون عملگر افزایشی و کاهشی ندارد.++ یا —

نکته

 پایتون عملگر افزایشی و کاهشی ندارد.(++ یا —)