پایتون

آموزش پایتون_لیستها

لیستها

لیست در پایتون به شکل زیر تعریف میشود:

 
[squares = [1, 4, 9, 16, 25


untit444444444444led
عناصر که لیستی از اعداد را تشکیل میدهد بین [] و بین آنها از کاما استفاده میشود.
اندیس ها در پایتون از ۰ شروع میشه.از اندیس منفی هم استفاده میشه.که اخرین عنصر -۱ را به خود اختصاص مید هد.

 رشته ها
رشته ها در پایتون یک لیست هستند. ولی در لیست ما از همه نوع داده میتوانیم قرار بدیم بنابراین رشته ها زیر مجموعه ای از لیستها به حساب میان و لیستها قویتر هستند.

میتوانیم  لیستی از آیتم ها را با استفاده از یک رشته در متغیر ذخیره کنیم :

>>> string= ‘ nan,shir,mast,panir’
>>> print(string)

nan,shir,mast,panir

ولی میتوانیم با استفاده از نوع جادویی لیست در پایتون، آن لیست را دستکاری کنیم.

>>> list=[‘nan’,’shir’,’mast’,’panir’]
>>> print(list)
[‘nan’, ‘shir’, ‘mast’, ‘panir’]

برای مثال ما میتوانیم

++با استفاده از تابع append یک آیتم جدید به لیست خودمون از آخر اضافه کنیم:

>>> list.append (‘moraba’)
>>> list
[‘nan’, ‘shir’, ‘mast’, ‘panir’, ‘moraba’]

++ با استفاده از تابع del  یک آیتم را حذف کنیم:

 

>>> del list[0]
>>> list
[‘shir’, ‘mast’, ‘panir’, ‘moraba’]
>>>

علائم ریاضی بر روی لیستها:

+

ما میتوانیم دو لیست را با استفاده از علامت + به هم بچسبانیم

>>> num=[1,2,3,4,5]
>>> y=list+num
>>> print(y)
[‘shir’, ‘mast’, ‘panir’, ‘moraba’, 1, 2, 3, 4, 5]

*

ما میتوانیم توسط علامت ضرب یک عدد را در لیست ضرب کنیم ولیست را چند برابر کنیم

>>> print(num*9)
[۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۱, ۲, ۳, ۴, ۵]

-/

با تفریق و تقسیم کاری روی لیست نمیتوان انجام داد و با ارر مواجه میشویم

شاید بپرسید چرا؟

متصل شدن به یک لیست با + یا تکرار لیست  با * خیلی اسان است. چون اگر دقت کنیم تو دنیای واقعی هم همچین اتفاقی می افتد مثلا اگر دو لیست خرید را به ما بدهند و بگویند به بقیه لیستها اضافه کن ما همه را در یک ورق میتوانیم بنویسیم یا اگر بگویند لیست خرید را سه برار کن به همین ترتیب

ولی در تفریق و منها نمیتوانیم یک همیچین استدلالی داشته باشیم.

 

آموزش بافت بند کیف و کوله نقش دار

آموزش بافت بند کیف و کوله نقش دار

رج اول  را میبافیم حالا اگر فرض کنیم از همین رج اول بخواهیم نقش بندازیم و رنگ اضافه کنیم چند  راه است:

برای شروع من یک نقشه ساده انتخاب کردم که دو رنگ در ان به کار میره:

kitty_graph

 

خوب برای شروع با یک رنگ کاموا ۱۰ تا زنجیره میزنیم:

img_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b2_%db%b1%db%b4%db%b3%db%b3%db%b2%db%b4

 

در مرحله بعدی همانطور که در شکل هم مشخصه باید رنگ دوم  را پایه کوتاه  به کار ببریم :

 

 

 

 

 

 

img_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b2_%db%b1%db%b4%db%b3%db%b4%db%b2%db%b8

 

 

 

 

 

خوب من رج دوم را زیر بافتم جایی که لازم بوده رنگ اضافه کردم. به انتهای رج دوم که برسیم چند راه وجود داره برای ادامه کار که انها را توضیح میدم:

همانطور که تو شکل مشخصه من کار را برنگردوندم و چون راست دست بودم قلاب را به دست چپ دادم و شروع به بافت کردم که این رج هم زیر بافته بشه

img_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b2_%db%b1%db%b4%db%b4%db%b0%db%b0%db%b0

 

راه دیگه که من با این روش گربه را بافتم اینکه کار را برگردوندم , به جای اینکه زیر یا رو ببافیم قلاب را از پشت دونه ها میاریم و نخ را میگیریم که خیلی ساده تر از هر روشی هست به نظرم:

روش دوم:

همونطور که در شکل زیر هم میبینید  من کار را برگردوندم و قلاب را از پشت برای گرفتن کاموای قرمز به کار بردم:

photo-0025

 

خوب نخ قرمز را گرفته و شروع به بافتن میکنیم و تا اخر یک رج زیر ویک رج به این روشی که گفته شد میبافیم

photo-0027

در آخر گربه بافته شده را برای شما قرار میدم

photo-0024