بایگانی برایآذر ۲۳, ۱۳۹۵
  • وینستون‌چرچیل

      ****زمانی که اسب های توانا اجازه ی آمدن به میدان مسابقه را نداشته باشند، هر الاغی می تواند به خط پ ...

      ****زمانی که اسب های توانا اجازه ی آمدن به میدان مسابقه را نداشته باشند، هر الاغی می تواند به خط پایان برسد.***   ...

    ادامه مطلب