افزونه google translate برای کروم

با افزودن این افزونه به مرور گر گوگل کروم،  به راحتی برای ترجمه متن خود اقدام کنید. به این صورت که متن خود را انتخاب کرده و به جای اینکه آن را در تب دیگری ببریم تا دیکشنری انتخابی  آن را  ترجمه کنه،  در همان صفحه ترجمه کرده و نمایش میدهد. اگر کلمه بود که به صورت خودکار ترجمه میشود و اگر جمله یا پاراگراف بود آن را انتخاب کرده و با کلیک راست گزینه مورد نظر را انتخاب میکنیم.

مراحل افزودن این افزونه به شرح زیر است:

1

 

 

2

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

5

 

 

8

  

 

9 10

 

 

12e

13