عناصر_HTML Elements

h2

عناصر_HTML Elements

معمولا یک عنصر html دارای یک تگ  باز و بسته است و محتوا بین این دو تگ قرار میگیرد:

<element>Content goes here…</element>
تگهایی که محتوا بین انها قرار نمیگیرد را تگهای تنها گویند. مانند:<br>

Start tag Element content End tag
<h1> My First Heading </h1>
<p> My first paragraph. </p>
<br>

عناصر html تو در تو 

در مثال زیر ما ۴ عنصر داریم:

<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>

عنصر html کل سند را تعریف میکند. تگ شروع و پایان دارد. محتوا بین این دو تگ عنصر html دیگری مثل عنصر  body.

عنصر body بدنه سند را تعریف میکند. تگ شروع و پایان دارد.محتوا بین این دو تگ عنصر html دیگری مثل عنصر  h1,p.

عنصر p پاراگراف را تعریف میکند. تگ شروع و پایان دارد.محتوا بین این دو تگ My first paragraph.

 عنصر h1 عنوان را تعریف میکند. تگ شروع و پایان دارد.محتوا بین این دو تگ  .My First Heading

درباره نویسنده

مهارت ها:html,css,C#,ADO.NET,sqlserver,access,python

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *