مهارت ها: html,css,C#,ADO.NET,sqlserver,access,python javascript,php

نوشته277
 • داده کاوی با پایتون_قسمت چهارم

  طبقه بندی(Classification) طبقه بندی، یک تابع داده کاوی است که نمونه ها(samples ) را در یک مجموعه داد ...

 • داده کاوی با پایتون_قسمت سوم

    آماده سازی و تصویرسازی  داده ها   آماده سازی(Importing) آموزش خود را با مثال معروف داده های زنبق(i ...

 • رویای باور نکردنی انوشه انصاری از کودکی

  ...

 • پردازش تصویر با پایتون قسمت بیست و هفتم

  تبدیل فوریه برای سیگنال یک بعدی بالاخره رسیدیم به بحث شیرین تیدیل_فوریه استفاده از تبدیل فوریه برای ...

 • پردازش تصویر با پایتون قسمت بیست و ششم

  تفاوت موج و سیگنال   برای ادامه بحث به گیف زیر خوب توجه کنید.  کاربرد تبدیل فوریه که یک سیگنال ...

 • پردازش تصویر با پایتون قسمت بیست و پنجم

  Smoothing_Images در مات کردن، یک تصویر ساده، تار و صاف میشود. Blurring، فیلتری در حوزه مکان و پایین ...

 • پردازش تصویر با پایتون قسمت بیست و چهارم

  ...

 • آموزش php قسمت اول

  php یک زبان برنامه نویسی قدرتمند در سمت سرور برای ایجاد وب سایت های پویا و تعاملی است. php به طور گس ...

 • پردازش تصویر با پایتون قسمت بیست و سوم

      Background Subtraction   تفریق تصویر محاسبه پس زمینه یکی از  مراحل اولیه پیش پردازش در ...

 • خطای olap

  Errors and Warnings from Response   برای رفع این ارر باید چه کرد؟:) ...

 • نمایش موارد بیشتر