photoshop
 • آموزش PHOTOSHOP_جلسه نهم

  تمامی مطالب گردآوری شده ی PHOTOSHOP توسط خانمها : المیرا تمیمی ،طناز نیکوفکر، تکتم معتمدی و زهرا عزیزان م ...

  تمامی مطالب گردآوری شده ی PHOTOSHOP توسط خانمها : المیرا تمیمی ،طناز نیکوفکر، تکتم معتمدی و زهرا عزیزان مهربانی میباشد. جلسه نهم آموزش ساخت دکمه در فتوشاپ آموزش ساخت دکمه در فتوشاپ : این آموزش می شه گ ...

  ادامه مطلب
 • آموزش PHOTOSHOP_جلسه هشتم

  تمامی مطالب گردآوری شده ی PHOTOSHOP توسط خانمها : المیرا تمیمی ،طناز نیکوفکر، تکتم معتمدی و زهرا عزیزان م ...

  تمامی مطالب گردآوری شده ی PHOTOSHOP توسط خانمها : المیرا تمیمی ،طناز نیکوفکر، تکتم معتمدی و زهرا عزیزان مهربانی میباشد. جلسه هشتم طراحی قالب سایت امیدوارم خوشتون بیاد، منتظر خوندن نظراتتون هستم. قالبی ...

  ادامه مطلب
 • آموزش PHOTOSHOP_جلسه هفتم

  تمامی مطالب گردآوری شده ی PHOTOSHOP توسط خانمها : المیرا تمیمی ،طناز نیکوفکر، تکتم معتمدی و زهرا عزیزان م ...

  تمامی مطالب گردآوری شده ی PHOTOSHOP توسط خانمها : المیرا تمیمی ،طناز نیکوفکر، تکتم معتمدی و زهرا عزیزان مهربانی میباشد. کاربرد فتوشاپ در طراحی سایت 1. وارد فتوشاپ شوید 2.یک لایه جدید با اندازه های زیر ...

  ادامه مطلب
 • آموزش PHOTOSHOP_جلسه ششم

  تمامی مطالب گردآوری شده ی PHOTOSHOP توسط خانمها : المیرا تمیمی ،طناز نیکوفکر، تکتم معتمدی و زهرا عزیزان م ...

  تمامی مطالب گردآوری شده ی PHOTOSHOP توسط خانمها : المیرا تمیمی ،طناز نیکوفکر، تکتم معتمدی و زهرا عزیزان مهربانی میباشد. جلسه ششم ساخت اکشن و کاربرد آن همانطور که میدانید Action ها بخشی ازنرم افزار طرا ...

  ادامه مطلب
 • آموزش PHOTOSHOP_جلسه پنجم

  تمامی مطالب گردآوری شده ی PHOTOSHOP توسط خانمها : المیرا تمیمی ،طناز نیکوفکر، تکتم معتمدی و زهرا عزیزان م ...

  تمامی مطالب گردآوری شده ی PHOTOSHOP توسط خانمها : المیرا تمیمی ،طناز نیکوفکر، تکتم معتمدی و زهرا عزیزان مهربانی میباشد. جلسه پنجم وارد کردن یک لایه از فایل دیگر وارد کردن یک لایه از یک فایل دیگر به فا ...

  ادامه مطلب
 • آموزش PHOTOSHOP_جلسه چهارم

  تمامی مطالب گردآوری شده ی PHOTOSHOP توسط خانمها : المیرا تمیمی ،طناز نیکوفکر، تکتم معتمدی و زهرا عزیزان م ...

  تمامی مطالب گردآوری شده ی PHOTOSHOP توسط خانمها : المیرا تمیمی ،طناز نیکوفکر، تکتم معتمدی و زهرا عزیزان مهربانی میباشد. جلسه چهارم آموزش پنل لایه ها در فتوشاپ: جایی است که تمام کارهای مرتبط با لایه ها ...

  ادامه مطلب
 • آموزش PHOTOSHOP_جلسه سوم

   تمامی مطالب گردآوری  شده ی PHOTOSHOP  توسط  خانمها :  المیرا تمیمی ،طناز نیکوفکر ، تکتم معتمدی و زهرا عز ...

   تمامی مطالب گردآوری  شده ی PHOTOSHOP  توسط  خانمها :  المیرا تمیمی ،طناز نیکوفکر ، تکتم معتمدی و زهرا عزیزان مهربانی   میباشد. جلسه سوم منو های اصلی منوی File براي انجام كارهاي اولیهاي همچون بازكردن، ...

  ادامه مطلب
 • آموزش PHOTOSHOP_جلسه دوم

   تمامی مطالب گردآوری  شده ی PHOTOSHOP  توسط  خانمها :المیرا تمیمی ، طناز نیکوفکر ، تکتم معتمدی  و  زهرا ع ...

   تمامی مطالب گردآوری  شده ی PHOTOSHOP  توسط  خانمها :المیرا تمیمی ، طناز نیکوفکر ، تکتم معتمدی  و  زهرا عزیزان مهربانی  میباشد. جلسه دوم آشنایی با منو های فتوشاپ محیط کاربری نرم افزار فتوشاپ بخش A : ن ...

  ادامه مطلب
 • آموزش PHOTOSHOP_جلسه اول

   تمامی مطالب گردآوری  شده ی PHOTOSHOP  توسط  خانمها :المیرا تمیمی ،طناز نیکوفکر، تکتم معتمدی و زهرا عزیزا ...

   تمامی مطالب گردآوری  شده ی PHOTOSHOP  توسط  خانمها :المیرا تمیمی ،طناز نیکوفکر، تکتم معتمدی و زهرا عزیزان مهربانی میباشد. جلسه اول تعدادی نرم افزار موجودند که همیشه اسم و نام آن ها بر سر زبان ها بوده ...

  ادامه مطلب