یا ابا عبدالله

 

محرم ۹۵ :  ابا عبد الله  یعنی نهایت بندگی خدا وتسلیم بر قضاء وقدرش

یک سال بعد یعنی محرم ۹۶ : انقدر به خدا اعتماد و ایمان داشته باشی که از همه چیز دل بکنی. از همه چیز یعنی مطلقا فقط خدا را تو دلت داشته باشی. این یعنی کسی که ذره ای شرک تو وجود مقدسش نیست. کسی که میدونه بالا تر از قدرت خدا هیچ قدرتی وجود نداره .