موفقیت
 • به هیچ کس اعتماد نکن

  پدری پسر جوانش را بالای قفسه کتاب گذاشته بود و او را تشویق میکرد که به آغوش او بپرد. پسرک درنگ میکرد ، چو ...

  پدری پسر جوانش را بالای قفسه کتاب گذاشته بود و او را تشویق میکرد که به آغوش او بپرد. پسرک درنگ میکرد ، چون ترسیده بود. ” زود باش پسرم، بپر ! بپر ! من اینجا ایستاده ام تا تو را بگیرم.” ولی پسرک تردید د ...

  ادامه مطلب
 • موفقیت جایزه ای برای بردن است …

  موفقیت جایزه ای برای بردن است. عمل جاده ای است که ما را به آن میرساند و شانس چیزی است که ممکن است در سایه ...

  موفقیت جایزه ای برای بردن است. عمل جاده ای است که ما را به آن میرساند و شانس چیزی است که ممکن است در سایه سار های کنار این جاده در انتظار ما باشد. O.Henry ...

  ادامه مطلب
 • آسانسور کار نمیکنه !

  آسانسوری که بتواند شما را به بالاترین طبقه موفقیت برساند از کار افتاده است و شما ناگزیرید که راهروی موفقی ...

  آسانسوری که بتواند شما را به بالاترین طبقه موفقیت برساند از کار افتاده است و شما ناگزیرید که راهروی موفقیت را پله پله بالا بروید ...

  ادامه مطلب
 • بنجامین دیزرئیل

  انسان مخلوق شرایط نیست ، بلکه شرایط را می افریند. ما مخلوقات مختاریم ! و قدرت انسان ورای مکان و زمان است ...

  انسان مخلوق شرایط نیست ، بلکه شرایط را می افریند. ما مخلوقات مختاریم ! و قدرت انسان ورای مکان و زمان است ...

  ادامه مطلب
 • تد وی آنگستروم

  پاداش همیشه نصیب کسی می شود که در برابر درد ها و رنج های بیش از حدی که قبل از پیروزی باید تحمل کنند ، است ...

  پاداش همیشه نصیب کسی می شود که در برابر درد ها و رنج های بیش از حدی که قبل از پیروزی باید تحمل کنند ، استفامت می نمایند ...

  ادامه مطلب
 • تعریف موفقیت

  موفقیت را می توان توانایی حل مشکلات تعریف کرد. موثر ترین و شاخص ترین افراد در هر رشته ، کسانی هستند که تو ...

  موفقیت را می توان توانایی حل مشکلات تعریف کرد. موثر ترین و شاخص ترین افراد در هر رشته ، کسانی هستند که توانایی بیشتری در کنار آمدن با مشکلاتی که در آن نوشته به وجود می آید دارند. ...

  ادامه مطلب