آموزش PHOTOSHOP_جلسه پنجم

تمامی مطالب گردآوری شده ی PHOTOSHOP توسط خانمها : المیرا تمیمی ،طناز نیکوفکر،
تکتم معتمدی و زهرا عزیزان مهربانی
میباشد.

جلسه پنجم

وارد کردن یک لایه از فایل دیگر

وارد کردن یک لایه از یک فایل دیگر به فایل جاری، به سادگی در فتوشاپ قابلانجام است. برای این کار ابتدا به طور همزمان هر دو فایل را در محیط فتوشاپ باز ر کنید.سپس دکمه Arrange Documents  همانند شکل زیر بفشارید و سپس حالتUp  ۲را انتخاب کنید.

319

 

 

 

 

 

قفل کردن لایه ها در فتوشاپ:
قفل کردن لایه ها در فتوشاپ به چند منظور به کار می رود. در صورتی که قصدداشته باشید از ایجاد هرگونه تغییر در یک لایه اعم از تغییر موقعیت محتوای آن لایهو یا تغییر در رنگ آن لایه جلوگیری کنیدباید گزینه Lock All را مطایق شکل زیر برای   لایه مورد نظرتان فعال کنید:
در صورتی که بخواهید تنها از تغییر موقعیت اجزای یک لایه جلوگیری کنید، گزینه Lock Position را مطابق شکل زیر فعال کنید:

320

 

 

 

حال اگر بخواهید از ایجاد تغییر در رنگ یک لایه جلوگیری کنید، باید گزینه Image PixelsLock انتخاب کنید.

 

321

 

 

 

 

اعمال تغییر روی چند لایه به صورت همزمان:
به منظور اعمال تغییر همزمان روی چند لایه در فتوشاپ، بایستی این لایه هابه طریقی به هم مرتبط شوند. یک راه انتخاب لایه هایی است که میخواهیم روی آنها تغییر اعمال کنیم. برای این کار، در صورتی که لایه های مدنظر ما به طور پیوسته و پشت سر هم قرار گرفته باشند، ابتدا لایه اول را انتخاب می کنیم سپس دکمه Shift را نگه داشته و روی لایه آخر کلیک می کنیم. بدین ترتیب کلیه لایه های ما بین لایه های ابتدایی و انتهایی انتخابمی شوند. ما باید به این نکته توجه کنید که این روش یک روش موقت استو در صورتی که روی یک لایه کلیک کنید، لایه های انتخاب شده در مرحله قبل از انتخاب خارج می شوند. برای مرتبط کردن دائمی مجموعه ای از لایهها دو راه وجود دارد. راه اول برای لایه هایی است که به طور پیوسته وپشت سر هم قرار گرفته اند. برای این کار ابتدا مانند مرحله قبل چند لایهپشت سر هم را انتخاب می کنیم و سپس با فشردن فلش کوچک بالای پنل لایه ها،  از منوی باز شده گزینه New Group From Layers را انتخاب می کنیم.

322

 

 

 

 

راه دوم برای لایه هایی است که به طور پیوسته پشت سر هم قرار نگرفته اند. دراین روش، لایه های مورد نظر را با نگه داشتن دکمه Ctrl ،انتخاب می کنیم سپس روی گزینه Link Layers در پایین پنل لایه ها کلیک می کنیم:

323

بدین ترتیب لایه ها با هم مرتبط شده و تغییرات روی همه آن ها اعمال می شود.

ترکیب کردن لایه ها Merge Layers :
به منظور کاهش حجم فایل فتوشاپ خود می توانید چند لایه را با هم ترکیب و بهیک لایه واحد تبدیل کنید. برای این کار ابتدا لایه های مورد نظر را انتخاب کنید و جدا از هم نیستند.

تخت کردن لایه ها (Flatten Layers) :
ممکن است بخواهید که پس از نهایی شدن تغییرات در تصویرتان، آن را به صورتتک لایه ذخیره کنید. البته پیشنهاد من این است که همیشه دو نسخه از فایلتان راذخیره کنید. یکی چند لایه و یکی تک لایه. به منظور تک لایه کردن فایل موردنظرتان، ابتدا همه لایه ها را انتخاب کنید و سپس از منوی پنل لایه ها، گزینه Flatten Image را انتخاب کنید.

324

 

 

 

 

 

 

آموزش ماسک در فتوشاپ:
خوب حالا می رسیم به این سوال که ماسک چیست؟ اگر واژه ی ماسک برایشما خیلی گیج کننده است می توانید از واژه ی “شفافیت” به جای آن استفادهکنید زیرا این دقیقا کاری است که ماسک در فتوشاپ انجام می دهد. خوب شایدبپرسید مگر ما از Opacity برای تغییر شفافیت لایه ها استفاده نمی کردیم؟ پس چه نیازی به ماسک است؟ تفاوت بزرگ این دو در این است که opacity کل لایه را شفاف می کند اما ماسک به ما اجازه می دهد بخش های دلخواه از عکس راشفاف کنیم .
ابتدا هر دو عکس را در فتوشاپ باز می کنم. حال عکس دوم را روی عکس اول میاندازم.همانطور که در پنل لایه ها می بینید هر عکس در لایه ی خودش قرار دارد.

325

 

 

 

 

 

 

خوب حالا این دو عکس را باهم ترکیب میکنیم بیایید با کم کردن opacity لایه ی بالایی این کار را انجام دهیم. من آن را روی ۷۰ % می گذارم.

326

 

 

 

 

 

 

همانطور که می بینید عکس زیری از پشت عکس بالایی تا حدی معلوم شده. پسopacity را دوباره به ۱۰۰ % برمی گردانم. بیایید روش دیگری را امتحان کنیم.من میخواهم دو عکس را طوری با هم ترکیب کنم که هر دو عکس کاملا مشخص باشند ولی مرز دو تصویر مشخص نباشند. برای این کار(EraserToolپاک کن) استفاده می کنم.
برای انتخاب پاک کن حرف Eرا روی کیبورد می زنم. حال مرز بین دو عکس را پاک می کنم. نسبت به دفعه ی قبل که opacity را کاهش دادیم نتیجه ی کار خیلی بهتر شده است. اینجاست که مزیت ماسک مشخص می شود. پنل لایه ها را اگر نگاه کنیدمی بینید که بخش هایی از لایه ی بالایی کاملا پاک شده است.

228

 

 

 

 

 

 

اضافه کردن یک لایه ی ماسک:
لایه های ماسک از ابزارهای ضروری در کار با فتوشاپ است. در اینجا وارد جزئیات آن نمیشویم ولی برای اضافه کردن یک لایه ی ماسک ابتدا لایه ی مورد نظر را انتخاب کنید
سپس روی آیکن Layer Mask در پایین پنل لایه ها کلیک کنید.

329

 

 

 

 

 

 

 

با این کار در قسمت سمت راست لایه ی انتخاب شده یک عکس کوچک قرار می گیردکه نشان دهنده ی اضافه شدن ماسک است.
ماسک در فتو شاپ فقط با رنگ های سفید و سیاه و خاکستری کار می کند و ازاین رنگ ها برای تنظیم شفافیت لایه ی ماسک استفاده می کند. در لایه یماسک رنگ سفید به معنای ۱۰۰ % قابل دیدن، سیاه به معنای ۱۰۰ % شفاف ورنگ خاکستری به معنای تا حدی شفاف بسته به اینکه میزان رنگ خاکستری چه
مقدار باشد. ۵۰ % خاکستری به ما ۵۰ % شفاف می دهد. هر چه خاکستری بهسفید نزدیکتر باشد به معنای شفافیت کمتر است. هر چه خاکستری به سیاهنزدیکتر باشد به معنای شفافیت بیشتر استحال من قصد دارم لایه ی ماسک ایجاد شده را پاک کنم. برای این کار روی تصویربندانگشتی آن کلیک کرده و آن را به درون سطل زباله در پایین پنل بکشید.

330

 

 

 

 

 

 

 

حال می خواهیم مانند روشی که از پاک کن استفاده کردیم دو عکس را با همترکیب کنبم اما این بار از ماسک استفاده می کنیم.
با استفاده از ماسک وBrush Tool دو تصویر را با هم ترکیب می کنیم. در حال حاضر تصویر رویی کاملا واضح است که علت آن سفید بودن لایه ی ماسک است.
با استفاده از رنگ سیاه و ابزار براش بخش هایی را که می خواهیم مخفی کنیمبراش می زنیم. برای اینکه منظورم را نشان دهم از بخش ابزارها براش را انتخاب می کنم یا کلید B را فشار می دهم. رنگ روی زمینه ی براش را سیاه و رنگ پس زمینه ی آن را سفید تعیین می کنم.

331

 

 

 

 

 

تنظیمات براش را طوری تنظیم می کنم که لبه های نرمی داشته باشد سپس درحالی که لایه ی ماسک انتخاب شده است مرز بین دو عکس را براش می کشماگر تصویر بندانگشتی لایه ی ماسک را بینید لکه ای مشکی روی آن مشاهده میکنید که نواحی مخفی شده از عکس را نشان می دهد.

332

 

 

 

 

 

 

 

برای تغییر عکس لایه ی ماسک را انتخاب می کنم و رنگ براش را سفید تعیین میکنم و با کشیدن رنگ سفید روی ناحیه ی تور عروس آن را پر رنگ تر و نمایان ترمی کنم.

  آموزش Transforming Selectionدر فتوشاپ:

با ابزارهای  Rectangular و  Elliptical Marquee  می توان انتخاب های ساده ی مستطیلی و بیضی شکل انجام داد. اما گاهی وقتها انتخاب را دقیق انجام نمیدهیم و نیاز هست که محدوده ی انتخاب شده را تغییر دهیم. برای انجام این کارفتوشاپ ابزار Transforming Selection را در اختیار ما قرار داده است.
بنابراین ابزار Rectangular Marquee را از جعبه ابزار انتخاب می کنم:

336

 

 

 

 

 

 

 

من عکس زیر را در فتوشاپ باز کرده ام:

338

حال از قسمت بالای سمت چپ پروانه شروع می کنم و ماوس را نگه داشته تاگوشه ی پایین سمت راست می کشم و کلیک ماوس را رها می کنم:
340

 

متاسفانه همانطور که می بینید نوک بال های پروانه بیرون از ناحیه ی انتخابی ماهستند. ما می خواهیم همین خط انتخاب فعلی را اصلاح کنیم بنابراین از Transform Selection استفاده می کنیم.
برای انتخاب دستور  Transform Selection  از منوی بالای صفحه Select را انتخاب کرده سپس از منوی باز شده
Transform Selection را انتخاب می کنم
Transform Selection چند تا دستگیره روی مستطیل انتخابی ما ایجاد می کند. من دستگیره ی سمت چپ را به سمت چپ می کشم تا بال پروانه کاملا درونمستطیل قرار گیرد, برای سمت راست هم همین کار را انجام می دهم.
حال می خواهم مستطیل انتخابی دور پروانه را یک مقدار بچرخانم. برای این کار جاییخارج مستطیل کلیک کرده و ماوس را کشیده و رها می کنم.

در آخر برای تایید کلیدEnter را بزنید.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *