تفاوت بین html و css چیست؟

مطالب این قسمت  طراحی وب ، از کتاب طراحی صفحات وب مقدماتی انتخاب شده است.

تفاوت بین html و css چیست؟ با مثال

 

 

images (2)

   کدی بنویسید که شکل زیر را ایجاد کند:

1

<html>

    <head>

        <title> sufra </title>

   </head>

<body>           

                     <table  border=“1” width=“400”  height=“150”  cellspacing=“20” cellpadding=“50”

                                style=“margin-left:500;margin-top:300;background-color:red;” >

                                <tr ><td style=“background-color:green;color:red “>&nbsp;</td>

                                <td style=“background-color:white;color:blue “>      &nbsp;</td>

                               <td style=“background-color:yellow;color:white “>    &nbsp;</td></tr>

                  </table>
       </body>

</html>

روش دیگر

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>

table, th,td

}
;border: 1px solid black
{

table

}
;border-spacing: 20px
;background-color:red
{
<style/>
<head/>
<body>
<“;table style=”width:400 ;height=150”;cellspacing=20; cellpadding=50 >
<tr>
<th style=”background-color:green”></th>
<th style=”background-color:white”></th>
<th style=”background-color:yellow”></th>
<tr/>
<table/>
<body/>

<html/>

نکته:

 table

وظیفه ایجاد جدول را برعهده دارد و دارای ویژگیهای زیر است

border

ضخامت خطوط تشکیل دهنده جدول را معین میکند

tr: Table Row

وظیفه ایجاد ردیف را در جدول بر عهده دارد

th :Table Header

در اغلب جداول اولین ردیف حاوی عبارتی است که سر ستون نامیده میشود .برای ایجاد سرستون ها استفاده میشود

Td: Table Data

پس از ردیف سر ستونها ،ردیف های حاوی داده ها قرار میگیرند. ایجاد تعدادی خانه در ردیفی است که توسط این برچسب ایجاد میشود.

&nbsp; non-breaking space

برای قرار دادن فواصل خالی در صفحات وب استفاده میشود

width

برای تعیین عرض جدول

height

برای تعیین ارتفاع

cellspacing

خانه های جدول به صورت پیشفرض به اندازه یک نقطه از هم فاصله دارند . برای افزایش فاصله میان  خانه ها و تنظیم آن روی مقدار دلخواه باید از این مشخصه استفاده کنید

cellpadding

وقتی عبارتی را بین برچسب های th  وtd قرار میدهید تا به عنوان محتوای خانه های جدول درج شود، در حالت پیش فرض فاصلۀ چندانی از کناره  جدول ندارد. برای تنظیم این فاصله بر حسب نقطه ،مشخصه cellpading  پیش بینی شده است.

style

این مشخصه برای تنطیم ویژگی های ظاهری ردیف مانند :ارتفاع ،رنگ پس زمینه ،ترازبندی متن های موجود در آن کاربرد دارد

margin-left

مقدار حاشیه از سم چپ ۵۰۰ نقطه

background-color:red

برای رنگ آمیزی پس زمینه

   در html همه چیز درون تگ ها (<>) قرار میگیرد مانند <html> , همین تگها مشخص میکنند که چه چیزی درون پاراگراف، لینک ، متن ساده و…قرار بگیرد.

فایل html یک فایل متنی ساده است وبرای ساختن این فایل کافی است در یک notepad از قسمت file  ،save as  را انتخاب کنیم:

2

3

به همین سادگی یک صفحه html  ساخته میشود.

نکته:

اگر در این صفحه بدون تگ متنی بنویسیم بعد از ذخیره واجرا در مرور گر نمایش داده میشود:

4

6

اما به این صفحه ، یک صفحه  html  نمیگویند بلکه به صفحه ای html میگویند که دارای یک مقدار کد باشد:

<html>

       <head>

             <title> sufra </title>

       </head>

<body>
<body/>

</html>


دیدگاهتان را بنویسید

We are glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy.