ساختار اصلی یک سند اچ تی ام ال ( html )

ساختار اصلی یک سند اچ تی ام ال چیست؟

اگرچه نسخه های مختلفی از html هر سال منتشر میشود، اما مباحث  پایه ای آن همچنان پا برجاست. ساختار اصلی یک سند اچ تی ام ال با ساندویچ مقایسه شده است. به این صورت که ساندویچ از دو برش نان درست شده، سند خام html هم از دو تگ باز و بسته html تشکیل شده است. این تگها مانند نان در ساندویچ چیزهای دیگه را در بر میگیرند و مانند والدی برای فرزندان خود هستند.

<html> ••• </html>

ساختار html به روایت تصویر

ساختار اصلی یک سند اچ تی ام ال ( html )

بلافاصله بعد از تگ باز html شما تگ head را در سند میبینید که توسط دو تگ باز و بسته head  شناسایی میشود.

در واقع head  تو فایل html شامل عناصری است که در بدنه صفحه  توسط  کاربر دیده نمیشود

<html>
 <head></head>
</html>

تگ body زیر تگ head قرار میگیرد. تمام عناصری که در صفحه دیده میشوند درون این تگ قرار میگیرند.عناصری مثل Headings, paragraphs, lists, quotes, images و links از جمله عناصری هستند که میتوانند درون تگ body قرار بگیرند.

سند html از دو بخش اصلی سر و بدنه تشکیل میشود.

ساختار اساسی html:

<html>
 <head>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>


دیدگاهتان را بنویسید

We are glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy.