ایجاد frame در صفحات وب

<frame> تگ

قابها یا frame ها به ما امکان میدهند دو یا چند صفحه وب را درون یک پنجره مرورگر و در کنار یکدیگر قرار دهیم.

خصوصیات یا ویژگیهای مهم frame:

ویژگی توضیح
src  فریم برای داشتن محتوا از ویژگی src استفده میکند. با قرار دادن  نشانی صفحه ای که میخواهیم در frame  موردنظر به عنوان محتوا نمایش داده شود، مقدار میگیرد.
name نام فریم را مشخص میکند
frameborder مقادیر ۰یا۱ میگیرد و مشخص میکند که فریم خط جدا کننده داشته باشد یا خیر
noresize یکی از خصوصیات frame که باعث میشود کاربر نتواند اندازه قابها را تغییر دهد.
scrolling اگر محتوا بیشتر از اندازه فریم ها شود از این ویژگی استفاده میشود. در حالت پیش فرض نوار های اسکرول برای بالا پایین کردن محتوا به کار می رود.

تگ <frameset>

برای اینکه این frame  ها درون یک پنجره یا صفحه نشان داده شوند باید درون تگ frameset قرار بگیرند.  این تگ دارای خصوصیات مختلفی از جمله  border, scrolling, resize و …  میباشد.

عنصر frameset  ویژگیهای سطر و ستون  درون تگ frameset  دارد، که مقا دیر آنها  با درصد یا تعدادی از پیکسلها مقدار میگیرند.

<frameset cols="100, 25%, *"></frameset>
<frameset rows="100, 25%, *"></frameset>
نکته
در این نوع  پنجره ها تگ  frameset  جایگزین body  میشود.
تگ فریم html5 را ساپورت نمیکند.
 در پایان، تگ <noframes> راهی برای مرورگرهایی که فریم را ساپورت نمیکنند تولید میکند. 
 <frameset cols="25%,50%,25%">
 <frame src="a.htm" />
 <frame src="b.htm" />
 <frame src="c.htm" />
 <noframes>Frames not supported!</noframes>
 </frameset>
ویژگی توضیحات
cols تعیین تعداد قابهای ستونی. به روشهای زیر این تقسیم بندی ستونی انجام میشود.

  • “۱۰۰, ۵۰۰,۱۰۰″مقادیر این ویژگی بر اساس پیکسل حساب شده است. 
  • “۱۰%, ۸۰%,۱۰%” اینجا درصدی از پنجره بروزر در نظر گرفته میشود.
  • “۱۰%, *,۱۰%” در اینجا ۱۰ درصد ستون اول، ۱۰درصد ستون سوم و ما بقی ستون دوم. (با مقادیر پیکسلی هم میشود)
rows مقادیری که این ویژگی میگیرد دقیقا مانند ستون ها میباشد با این تفاوت که به صورت افقی فریم ها قرار میگیرند.
border حاشیه هر فریم را به پیکسل مشخص میکند.

مثال۱٫ ساخت سه فریم به صورت سطری یا ردیفی:

به ترتیت کدها را در صفحات html  جداگانه و با نام های زیر ذخیره کنید:

  1. fram.html
  2. top_frame.html
  3. main_frame.html
  4. bottom_frame.html
 <html>
<head>
<title>HTML Frames</title>
</head>
<frameset rows="10%,80%,10%">
 <frame name="top" src="top_frame.html" />
 <frame name="main" src="main_frame.htm" />
 <frame name="bottom" src="bottom_frame.html" />
 <noframes>
 <body>
 Your browser does not support frames.
 </body>
 </noframes>
</frameset>
</html>
 <html> 
<head> 
<body bgcolor="#ffe6ff"> 
<h1>top_frame</h1> 

</body> 
</html>
 <html> 
<head> 
<body bgcolor="#993366"> 
<h1>main_frame</h1> 

</body> 
</html>
 <html> 
<head> 
<body bgcolor="#ffe6ff"> 
<h1>bottom_frame</h1> 

</body> 
</html>

rows-frame

مثال۲٫ ساخت سه فریم به صورت ستونی:

مانند مثال قبل، کد زیر را در فایل frame.html ذخیره کنید:

 
<html>
<head>
<title>HTML Frames</title>
</head>
<frameset rows="10%,80%,10%">
 <frame name="left" src="top_frame.html" />
 <frame name="center" src="main_frame.htm" />
 <frame name="right" src="bottom_frame.html" />
 <noframes>
 <body>
 Your browser does not support frames.
 </body>
 </noframes>
</frameset>
</html>

cols-frame

sample-frame

<html>
<head>
<title>HTML Target Frames</title>
</head>
<form>
<frameset rows=”7%,86%,7%” frameborder=”0″ >
<frame src=”تبلیغات.html” >
<frameset rows=”86%” >
<frameset cols=”200,*” >
<frame src=”منو.html” >
<frame src=”محتوا.html” >
</frameset>
</frameset>
<frameset rows=”7%” >
<frame src=”نشانی.html” >
</frameset>
</html>

<html>
<head>
<title>first page</title>
</head>
<body bgcolor=”green” dir=”rtl”>

<b>تبلیغات تصویری</b>
</p>
</body>
</html>

<html>
<body bgcolor=”maroon” dir=”rtl”>
<h1>منوی سایت <h1>
</body>
</html>

 

<html>
<body bgcolor=”green” dir=”rtl”>

<b>نشانی و تلفن تماس فروشگاه </b>
</body>
</html>

<html>
<body bgcolor=”green” dir=”rtl”>

<b>نشانی و تلفن تماس فروشگاه </b>
</body>
</html>

مشاهده روی لینک زیر کلیک کنید:

 index.html


دیدگاهتان را بنویسید

We are glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy.