رنگها در html

یکی از موارد مهم در طراحی قالب تعیین رنگ نوشته ها ، پس زمینه ها و … میباشد که با انتخاب درست باعث تجربه کاربری مفید به منظور نگهداشتن کاربر در آن صفحه مورد نظر خواهیم شد.

1

کامپیوتر ها از نقاط رنگی زیادی(پیکسل) تشکیل شده اند و همه رنگها از ترکیب سه رنگ قرمز، سبز و آبی (RGB–>Red,Green,Blue) ساخته میشوند، به همین  خاطر هنگام انتخاب رنگ برای صفحات وب از سیستم RGB استفاده میکنند. هر کدام از رنگها کدی بین ۰-۲۵۵ دارند. برای مثال برای ساخت رنگی مثل زرد باید R و G را برابر ۲۵۵ و B را برابر صفر قرار دهید. این مقدار را میتوان به صورت (۰,۲۵۵,۲۵۵)RGB هم نشان داد.

[table “” not found /]

بنابراین ار ترکیب سه رنگ که هر یک میتوانند ۲۵۵ حالت داشته باشند تعداد ۲۵۵^۳ معادل ۱۶۷۷۷۲۱۶ رنگ قابل نمایش به دست می آید. در هنگام طراحی صفحات وب، به جای استفاده از قالب عددی ذکر شده(دهدهی)، مقادیر رنگها را در یک سیستم هگزادسیمال (مبنای شانزده) نمایش میدهند:

۰, ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۷, ۸, ۹, A, B, C, D, E, F

همانطور که دیده میشود ۱۶ رقم داریم که کمترین ۰ و بیشترین F میباشد. مقادیر هگزا دسیمال با استفاده از نماد هشتگ (#) و قبل از  سه یا شش حرف هگزا نوشته میشوند.

رنگ فونت و پس زمینه

توسط ویژگی bgcolor  میتوانیم رنگ پس زمینه  و توسط تگ font و ویژگی color  رنگ متن  صفحات وب را تغییر میدهیم.

 <html>
 <head> 
 <title>background color</title> 
 </head>
 <body bgcolor="#000099">
 <h1>
 <font color="#FFFFFF"> White headline </font>
 </h1> 
 </body>
</html>

Capt;lure


دیدگاهتان را بنویسید

We are glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy.