معرفی HTML5

با معرفی html5 باید بدانیم که جدیدترین و پیشرفته ترین نسخه html را معرفی میکنیم.

معرفی HTML5 با جزئیات

معرفی HTML5

DOCTYPE

از ویژگی ها :

اولین ویژگی مورد توجه، هنگام نوشتن سند HTML5، اعلان doctype می باشد. با این اعلان، ساپورت  نوع سند  یعنی  تمام نسخه های html را در html5  داریم. 

<!DOCTYPE HTML>

کد utf-8 در html

قطعه کد زیر روش کد گذاری کاراکترها را روی  utf-8 تنظیم میکند تا عبارات غیر انگلیسی هم در تمام مرورگر ها به درستی نمایش داده شوند. مثل فارسی

<meta charset=”UTF-8″>

عناصر جدید در html5

<article><aside><audio><canvas> <datalist> <details><embed><footer><header><nav><output><progress><section><video>

 

<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>html5</title>
  </head>

  <body>	

   <header >
   </header>

   <footer>
   </footer>

  </body>  
</htm>cross platform

کراس پلتفرم، چند سکویی  ویژگی مهم دیگری است که در html5  اضافه شده است. برای مثال اگر ما یک بار  برنامه ای را با html5 بنویسم بر روی همه سیستم عامل ها مانند اندروید، ویندوز و … اجرا میشوند و نیاز به ایجاد تغییر در کد ها نیست.

cross-platform و معرفی HTML5


دیدگاهتان را بنویسید

We are glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy.