داده کاوی با پایتون-روش الگوریتم CRISP

  روشهای داده کاوی   در داده کاوی با پایتون-روش الگوریتم CRISP  قبل از اینکه بخواهیم به صورت عملی و کد نویسی به بحث شیرین داده کاوی بپردازیم، تصمیم گرفتیم  توضیحی اجمالی از فرایند داده کاوی  و روش الگوریتم  کریسپ در این آموزش داشته باشیم. در آموزش قبلی  داده کاوی با پایتون-Datamining، هم مقدمه ای از داده کاوی … ادامه خواندن داده کاوی با پایتون-روش الگوریتم CRISP