داده کاوی با پایتون-Datamining

۱ –  تعریف داده کاوی ۲ – داده های بزرگ ۳ – هدف از این مقاله   داده کاوی   داده کاوی، استخراج اطلاعات ناشناخته و مفید از عظیم داده ها است. داده کاوی و تکنیکهای آن در بسیاری از حوزه ها به کار گرفته شده است. میتوانیم با یک مثال ساده هم به این … ادامه خواندن داده کاوی با پایتون-Datamining