پردازش تصویر با پایتون قسمت بیست و ششم

تفاوت موج و سیگنال برای ادامه بحث به گیف زیر خوب توجه کنید. در واقع گیف زیر، کاربرد تبدیل فوریه را که،  یک سیگنال را از حوزه زمان به حوزه فرکانس تبدیل میکند، به خوبی نمایش میدهد. قبل از  توضیح تبدیل سیگنال تک بعدی به حوزه فرکانس، لازم میدونم به تعریف سیگنال و موج بپردازم: … ادامه خواندن پردازش تصویر با پایتون قسمت بیست و ششم