مات کردن پردازش تصویر

مفهوم مات کردن پردازش تصویر  در مات کردن یا Smoothing_Images یک تصویر ساده، تار و صاف میشود. Blurring فیلتری در حوزه مکان و پایین گذر است.  فیلتر های دیجیتال برای مات کردن، لبه دار یا تیز کردن تصاویر دیجیتالی به کار میروند. تیز کردن یعنی جداسازی بین رنگها مشخص شود. ۲D Convolution ( Image Filtering … ادامه خواندن مات کردن پردازش تصویر