مطالب توسط میخک

از کار افتادن اعداد سمت راست صفحه کلید

در این پست، دلایل و علت کار نکردن اعداد سمت راست صفحه کلید   در ویندوز، را مورد بررسی قرار داده و برای رفع این مشکل راهکارهایی ارائه خواهیم داد.