پردازش تصویر با پایتون قسمت دوازدهم

  Grayscale(خاکستری) دوربین های قدیمی فقط  قادر به نمایش تصاویر مونوکروم  یا تک رنگ  بودند. درکل سنسور دوربین تنها شدت نور را ثبت میکند که شدت نور طیفی خاکستری ایجاد…

ادامه خواندنپردازش تصویر با پایتون قسمت دوازدهم