آموزش پایتون _حالت تعاملی مفسر زبان python

سلام.از اینکه سایت  سوفرا  را، برای پاسخ به سوالات خود انتخاب کردید خوشحال هستیم . با میخک همراه باشید.

Read more about the article آموزش پایتون _حالت تعاملی مفسر زبان python
پایتون
ادامه خواندنآموزش پایتون _حالت تعاملی مفسر زبان python

آموزش پایتون_عملگرهای درجا

سلام.از اینکه سایت  سوفرا  را، برای پاسخ به سوالات خود انتخاب کردید خوشحال هستیم . با میخک همراه باشید. عملگرهای درجا در پایتون هم عملگرهای محاسباتی مثل   +-*/ ،  تقریبا مانند سایر…

Read more about the article آموزش پایتون_عملگرهای درجا
پایتون
ادامه خواندنآموزش پایتون_عملگرهای درجا