پردازش تصویر با پایتون قسمت دوازدهم

  Grayscale(خاکستری) دوربین های قدیمی فقط  قادر به نمایش تصاویر مونوکروم  یا تک رنگ  بودند. درکل سنسور دوربین تنها شدت نور را ثبت میکند که شدت نور طیفی خاکستری ایجاد…

ادامه خواندنپردازش تصویر با پایتون قسمت دوازدهم

به دست آوردن تفریق دو تصویر با دستور BackgroundSubtractorMOG در پایتون

تفریق تصویر محاسبه پس زمینه یکی از  مراحل اولیه پیش پردازش در بسیاری از برنامه های مبتنی بر بینایی است. به عنوان مثال مواردی مانند شمارنده بازدید کننده را در نظر…

Read more about the article به دست آوردن تفریق دو تصویر با دستور BackgroundSubtractorMOG در پایتون
background-subtraction
ادامه خواندنبه دست آوردن تفریق دو تصویر با دستور BackgroundSubtractorMOG در پایتون

تقسیم و ادغام کانال های تصویری با opencv

1- دسترسی به مقادیر پیکسل و تغییر آنها 1-2- img.shape 1-3- img.size 1-4- img.dtype 2- Image ROI 2-1- تقسیم و ادغام کانال های تصویری با opencv 2-2- ساخت مرز و…

Read more about the article تقسیم و ادغام کانال های تصویری با opencv
image -processing-python-opencv
ادامه خواندنتقسیم و ادغام کانال های تصویری با opencv

 هیستوگرام در پردازش تصویر

1- نمودار هیستوگرام چیست؟ 1-2- هیستوگرام برای تصاویر رنگی 1-3- متعادل سازی هیستوگرام سلام. قبل از پرداخت به نمودار هیستوگرام، ببینیم این نمودار به چه دردی میخوره. حتما با این…

Read more about the article  هیستوگرام در پردازش تصویر
Histogram in OpenCv
ادامه خواندن هیستوگرام در پردازش تصویر

آستانه گذاری ساده-تطبیقی -Otsu

1- آستانه  گذاری ساده 1-2- cv2.threshold 1-3- آستانه گذاری باینری 1-4- آستانه گذاری باینری معکوس 1-5- Truncate Thresholding ( type = THRESH_TRUN 1-6- Inverted Threshold to Zero 2- Adaptive Thresholding 3- Otsu’s…

Read more about the article آستانه گذاری ساده-تطبیقی -Otsu
آستانه گذاری ساده
ادامه خواندنآستانه گذاری ساده-تطبیقی -Otsu

آستانه گذاری درOpenCV

1- Image Segmentation 1- آستانه گداری(Threshold) تصویر چیست؟ 1-پردازش تصویر با پایتون-OpenCV 2-آموزش نصب pip در پایتون 3- کتابخانه های مورد نیاز پردازش تصویر 4 - خواندن و نمایش فرمت تصویر…

Read more about the article آستانه گذاری درOpenCV
Image Segmentation
ادامه خواندنآستانه گذاری درOpenCV

خواندن و نمایش و نوشتن تصویر در پایتون

1- پردازش تصویر چیست؟ 2- فرمت تصویر 3 - نمایش فرمت تصویر 4 - کانال 5- خواندن یا وارد کردن تصویر 6 - نمایش تصویر در OpenCv 7 - نوشتن…

Read more about the article خواندن و نمایش و نوشتن تصویر در پایتون
image -processing-python-opencv
ادامه خواندنخواندن و نمایش و نوشتن تصویر در پایتون