معرفی کتاب اثر مرکب نوشته  دارن هاردی
The-Compound-Effect-Darren-Hardy

معرفی کتاب اثر مرکب نوشته دارن هاردی

سلام.از اینکه سایت  سوفرا  را، برای پاسخ به سوالات خود انتخاب کردید خوشحال هستیم . با میخک همراه باشید. اثر مرکب از دارن هاردی در دنیا هیچ چیزی بدون تلاش بدست نمی…

ادامه خواندن معرفی کتاب اثر مرکب نوشته دارن هاردی

هرمن کین

سلام.از اینکه سایت  سوفرا  را، برای پاسخ به سوالات خود انتخاب کردید خوشحال هستیم . با میخک همراه باشید. کلید موفقیت موفقیت کلید شادی نیست، شادی کلید موفقیت است؛ اگر آنچه انجام…

ادامه خواندن هرمن کین
سوفرا کیست؟
فردوسی-سوفرا

سوفرا کیست؟

سلام.از اینکه سایت  سوفرا  را، برای پاسخ به سوالات خود انتخاب کردید خوشحال هستیم . با محمودی همراه باشید. سوفرا دلاوری شیرازی، در دوران ساسانی در این نوشته ما با جست جو،…

ادامه خواندن سوفرا کیست؟