مذهبی

معرفی کتاب

The-Compound-Effect-Darren-Hardy
/توسط

اثر مرکب

اثر مرکب از دارن هاردی در دنیا هیچ چیزی بدون تلاش بدست نمی آی…

داده کاوی با پایتون_قسمت پنجم

کتابخانه sklearn – طبقه بندی کتابخانه sklearn شامل اجرای بسیاری از مدل ها برای طبقه بندی است و در این بخش، نحوه استفاده از Bayes Naive Gauss را برای شناسایی گل های iris به صورت Setosa، Versicolor یا Virginica  خواهیم دید. برای این منظور، بردار رشته هایی را که شامل کلاس است را به اعداد […]

python-datamining

داده کاوی با پایتون_قسمت چهارم

طبقه بندی(Classification) طبقه بندی، یک تابع داده کاوی است که نمونه ها(samples ) را در یک مجموعه داده برای تعیین کلاس ها اختصاص می دهد. مدل هایی که این تابع را اجرا می کنند، طبقه بند ، نامیده می شوند. دو روش اساسی برای استفاده از طبقه بند وجود دارد: آموزش و طبقه بندی. آموزش(Training ): […]

python-datamining

داده کاوی با پایتون_قسمت سوم

  آماده سازی و تصویرسازی  داده ها   آماده سازی(Importing) آموزش خود را با مثال معروف داده های زنبق(iris) ادامه میدهیم: این دیتاست، شامل ۵۰ نمونه از  ۳ نوع گل زنبق setosa،virginica و versicolor  که جمعا ۱۵۰(۵۰*۳) نمونه میشود، می‌باشد. داده‌ها به صورت سی اس وی(با کاما از هم جدا میشوند) می‌باشد. داده‌های دریافتی شامل ۵ ستون می‌باشند که […]

کامپیوتر

شعر و حکایت

موفقیت

پزشکی و سلامت