Read more about the article پردازش تصویر با پایتون قسمت بیست و هفتم
image processing

پردازش تصویر با پایتون قسمت بیست و هفتم

تبدیل فوریه برای سیگنال یک بعدی   بالاخره رسیدیم به بحث شیرین تیدیل_فوریه.    استفاده از تبدیل فوریه برای تجزیه سیگنال نور:   در واقع اگر سیگنال، به عنوان تابعی…

ادامه خواندنپردازش تصویر با پایتون قسمت بیست و هفتم