Read more about the article پردازش تصویر با پایتون قسمت بیست و سوم
image processing

پردازش تصویر با پایتون قسمت بیست و سوم

    Background Subtraction   تفریق تصویر محاسبه پس زمینه یکی از  مراحل اولیه پیش پردازش در بسیاری از برنامه های مبتنی بر بینایی است. به عنوان مثال مواردی مانند شمارنده…

ادامه خواندنپردازش تصویر با پایتون قسمت بیست و سوم