Read more about the article پردازش تصویر با پایتون قسمت بیست و هفتم
image processing

پردازش تصویر با پایتون قسمت بیست و هفتم

تبدیل فوریه برای سیگنال یک بعدی   بالاخره رسیدیم به بحث شیرین تیدیل_فوریه.    استفاده از تبدیل فوریه برای تجزیه سیگنال نور:   در واقع اگر سیگنال، به عنوان تابعی…

ادامه خواندنپردازش تصویر با پایتون قسمت بیست و هفتم
Read more about the article خواندن و نمایش و نوشتن تصویر در پایتون
image -processing-python-opencv

خواندن و نمایش و نوشتن تصویر در پایتون

1- پردازش تصویر چیست؟ 2- فرمت تصویر 3 - نمایش فرمت تصویر 4 - کانال 5- خواندن یا وارد کردن تصویر 6 - نمایش تصویر در OpenCv 7 - نوشتن…

ادامه خواندنخواندن و نمایش و نوشتن تصویر در پایتون
Read more about the article کتابخانه های مورد نیاز پردازش تصویر
image processing

کتابخانه های مورد نیاز پردازش تصویر

برنامه های این  دوره از  پردازش تصویر، با پایتون 2.7 هست. کتابخانه های مورد نیاز به صورت زیر می باشد: 1- Numpy 2- Matplotlib 3-opencv کتابخانه های مورد استفاده در…

ادامه خواندنکتابخانه های مورد نیاز پردازش تصویر