Read more about the article به دست آوردن تفریق دو تصویر با دستور BackgroundSubtractorMOG در پایتون
background-subtraction

به دست آوردن تفریق دو تصویر با دستور BackgroundSubtractorMOG در پایتون

تفریق تصویر محاسبه پس زمینه یکی از  مراحل اولیه پیش پردازش در بسیاری از برنامه های مبتنی بر بینایی است. به عنوان مثال مواردی مانند شمارنده بازدید کننده را در نظر…

ادامه خواندنبه دست آوردن تفریق دو تصویر با دستور BackgroundSubtractorMOG در پایتون
Read more about the article آستانه گذاری درOpenCV
Image Segmentation

آستانه گذاری درOpenCV

1- Image Segmentation 1- آستانه گداری(Threshold) تصویر چیست؟ 1-پردازش تصویر با پایتون-OpenCV 2-آموزش نصب pip در پایتون 3- کتابخانه های مورد نیاز پردازش تصویر 4 - خواندن و نمایش فرمت تصویر…

ادامه خواندنآستانه گذاری درOpenCV