آموزش c++ & c جلسه پنجم_عملگرهای منطقی

سلام.از اینکه سایت  سوفرا  را، برای پاسخ به سوالات خود انتخاب کردید خوشحال هستیم . با میخک همراه باشید.

ساختار کنترلی IF…ELSE _عملگرهای منطقی

برنامه تشخیص مثلث متساوی الساقین

با استفاده از شرط های متداخل میتوان چندین حالت شرط رابررسی کرد. (به صورت هوشمند).

ولی میتوان به جای نوشتن چندین شرط، از عملگرهای منطقی(&&، ||، !) برای ساده تر شدن برنامه استفاده کرد.

در این قسمت، برنامه  با استفاده از عملگرهای منطقی نوشته شده است، در برنامه بعدی بدون نوشتن این عملگرها شاهد طولانی شدن کد برنامه خواهیم بود.

برنامه ای که کامپیوتر اضلاع یک مثلث را از ورودی دریافت کرده اگر مثلث متساوی الساقین باشد، آن را در خروجی نمایش دهد.

۱ شروع

۲ سه متغیر A,B,C  را از ورودی دریافت کن

۳ اگر A==Bیا A==C یا  B==C بود برو ۴ در غیر این صورت برو ۵

۴ این مثلث متساوی الساقین است را نمایش بده

۵ این مثلث متساوی الساقین نیست  را نمایش بده

۶پایان

C++

#include <iostream>
#include <conio.h>
int main()
{
int A,B,C;
cout<< “Enter Number1 :” ;
cin >> A;
cout<< “Enter Number2 :” ;
cin >> B;
cout<< “Enter Number3 :” ;
cin >> C;

// ||: علامت یای منطقی یعنی هرکدوم از گزینه ها درست بود شرط برقرار است 
if((A==B) || (A==C) || (B==C))
cout<<“MOTASAVIOL SAGHAN AST”;
else
cout<<“MOTASAVIOL SAGHAN NIST”;
getch();
return 0 ;
}

C

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int A,B,C;
printf(“Enter Number1 :”) ;
scanf(“%d”,&A);
printf(“Enter Number2 :”) ;
scanf(“%d”,&B);
printf(“Enter Number3 :”) ;
scanf(“%d”,&C);
if((A==B) || (A==C) || (B==C))
printf(“MOTASAVIOL SAGHAN AST”);
else
printf(“MOTASAVIOL SAGHAN NIST”);
getch();
return 0 ;
}

c_7


2 دیدگاه مقاله ی "آموزش c++ & c جلسه پنجم_عملگرهای منطقی"

  1. کمیل گفت:

    آقا خدا خیر دنیا و آخرت بهتون بده , شب امتحانی خییییییلی کمک کرد برنامتون . دمتون گرم .

دیدگاهتان را بنویسید

We are glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy.