جداول

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

جداول

جدول ها توسط تگ <table> ایجاد میشوند. هر سطر جدول با تگ <tr>  و هر ستون توسط تگ <td> ایجاد میشود. مثال زیر یک نمونه ایجاد جدول ساده میباشد با ویژگی border  که با ۱ مقدار دهی و باعث ایجاد حاشیه میشود.

همچنین از تگ th جهت  تعریف هدر جدول استفاده شده است.

 

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_wp_text]

 <html>
 <head>
 <title> Creating a Table</title>
 </head> 
 <body>
<table border="1">
 <tr>
 <th>Firstname</th>
 <th>Lastname</th> 
 <th>Age</th>
 </tr>
 <tr>
 <td>Jill</td>
 <td>Smith</td> 
 <td>50</td>
 </tr>
 <tr>
 <td>Eve</td>
 <td>Jackson</td> 
 <td>94</td>
 </tr>
</table>
 </body>
</html>

[/vc_wp_text][vc_empty_space][vc_column_text]Capt';ure[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_wp_text]

نکته
 تگ td یا همان ستونها ی جدول مانند ظرفی که حاوی اطلاعات است میباشند. این اطلاعات میتواند شامل همه عناصر html مثل متن، عکس، لیست و…. باشد

[/vc_wp_text][vc_empty_space][vc_column_text]

ویژگی colspan وrowspan

 

از colspan برای ادغام  دو یا چند ستون استفاده میشود.

از rowspan برای ادغام  دو یا چند ردیف استفاده میشود.

[/vc_column_text][vc_wp_text]

 <html>
 <head>
 <title> Colspan Attribute</title>
 </head> 
 <body>
<table border="2">
 <tr>
 <td >Red</td>
 <td>Blue</td>
 <td>Green</td>
 </tr>
 <tr>
 <td><br /></td>
 <td colspan="2"><br /></td>
 </tr>
</table>
 </body>
</html>

[/vc_wp_text][vc_empty_space][vc_column_text]

Colspan

Unktitled

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_wp_text]

 <html>
 <head>
 <title> Colspan Attribute</title>
 </head> 
 <body>
<table border="2">
 <tr>
 <td rowspan="2">Red</td>
 <td>Blue</td>
 <td>Green</td>
 </tr>
 <tr>
 <td><br /></td>
 <td ><br /></td>
 </tr>
</table>
 </body>
</html>

[/vc_wp_text][vc_empty_space][vc_column_text]

rowspan

 

Unktitled[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_btn title=”آموزش بعدی” style=”flat” color=”sandy-brown” align=”left” link=”url:http%3A%2F%2Fsufra.ir%2F2017%2F02%2F27%2F%25d8%25b9%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25b5%25d8%25b1-block-and-inline%2F||target:%20_blank”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_btn title=”آموزش قبلی” style=”flat” color=”sandy-brown” align=”right” link=”url:http%3A%2F%2Fsufra.ir%2F2017%2F02%2F24%2F%25d9%2584%25db%258c%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d9%2587%25d8%25a7%2F||target:%20_blank”][/vc_column][/vc_row]


دیدگاهتان را بنویسید

We are glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy.