You are currently viewing آموزش پایتون_Maps(دیکشنری)
پایتون

آموزش پایتون_Maps(دیکشنری)

دیکشنری

در پایتون، دیکشنری ها مجموعه ای از چیز ها مثل لیستها و تاپل ها میباشند. تفاوت دیکشنری ها با لیستها یا تاپلها این است که هر آیتم درون دیکشنری یک کلید و مقدار مربوط به ان را دارد. 

برای مثال اگر به ما بگویند لیستی از افراد و گرایش آنها به رشته تحصیلی تهیه کنید:

 

>>> reshtedaneshamozan=[‘zahra:ensani’,’fateme:riyazi’,’narges:tajrobi’]
>>> reshtedaneshamozan
[‘zahra:ensani’, ‘fateme:riyazi’, ‘narges:tajrobi’]

با این لیست ما به راحتی تشخیص میدهیم که رشته تحصیلی مورد علاقه زهرا انسانی است. ولی اگر تعداد دانش آموزان زیاد شود چه کار باید بکنیم؟

در حال حاضر با ذخیره ی این اطلاعات در دیکشنری، نام دانش آموزان به عنوان کلید و علاقه مندی آنها به عنوان مقدار کلید، این کد در پایتون  به صورت زیر است:

>>> reshtedaneshamozan={‘zahra’:’ensani’,’fateme’:’riyazi’,’narges’:’tajrobi’}
>>> reshtedaneshamozan
{‘narges’: ‘tajrobi’, ‘fateme’: ‘riyazi’, ‘zahra’: ‘ensani’}

>>> print(reshtedaneshamozan[‘narges’])
tajrobi
>>>

>>> reshtedaneshamozan={‘maryam’:20,’fateme’:19.5,’narges’:16}
>>> print(reshtedaneshamozan[‘narges’])
۱۶

همینطور که در کد بالا مشاهده میکنید بر خلاف رشته ها وتاپل و لیست که فقط از اعداد صحیح به عنوان اندیس استفاده میشد، اینجا از انواع دیگر استفاده کردیم 

نکنه: در دیکشنری از {} استفاده میکنیم.

نکنه: در تاپل از () استفاده میکنیم.

نکنه: در لیست از [] استفاده میکنیم.

میخک

مهارت ها: html,css,C#,ADO.NET,sqlserver,access,python javascript,php

دیدگاهتان را بنویسید