ماشین حساب ساده با پایتون

[vc_empty_space]

کاربرد elif

 

import math
from tkinter import *
from tkinter import messagebox
sufra= Tk()
sufra.configure(background='#FF339F')
sufra.title("ماشين حساب")

def show():
 try: 
 a =asq .get() 
 b = bsq.get()
 o = op.get()
 if o == '+':
 csq = a + b
 messagebox.showinfo("جواب ", csq)
 elif o == '-':
 csq = a - b
 messagebox.showinfo("جواب ", csq)
 elif o == '*':
 csq = a * b
 messagebox.showinfo("جواب", csq)
 elif o == '/':
 csq = a / b
 messagebox.showinfo("جواب", csq) 
 else:
 print('بيشتر')
 except ValueError:
 tkMessageBox.showinfo("خطا!") 
asq=IntVar()
bsq=IntVar()
op=StringVar ()
k= Label(sufra, text="ماشين حساب ساده",background='#FF339F').grid(row=0, column=1)
E1 = Entry(sufra, bd =5,textvariable = asq).grid(row=1, column=0)
L1 = Label(sufra, text="عدد اول ",background='#FF339F').grid(row=1, column=1)
E3 = Entry(sufra, bd =5,textvariable = op).grid(row=2, column=0)
L2 = Label(sufra, text="(*/-+) ",background='#FF339F').grid(row=2, column=1)
E2 = Entry(sufra, bd =5,textvariable = bsq).grid(row=3, column=0)
L3 = Label(sufra, text="عدد دوم ",background='#FF339F').grid(row=3, column=1)

B1 = Button(sufra, text="لطفا حاصل را نمايش بده",background='#FFDA33' ,command = show).grid(row=4, column=0)
sufra.mainloop()

44

[vc_empty_space]
[vc_btn title=”آموزش بعدی” style=”flat” color=”sandy-brown” align=”right” link=”url:http%3A%2F%2Fsufra.ir%2F2017%2F10%2F22%2Fif__name__-__main__-%25da%2586%25db%258c-%25d9%2587%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%259f%2F||target:%20_blank”]
[vc_btn title=”آموزش قبلی” style=”flat” color=”sandy-brown” align=”left” link=”url:http%3A%2F%2Fsufra.ir%2F2017%2F10%2F12%2F%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25af-if-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2581%25d8%25b1%25d9%2585-login-%25d8%25a8%25d8%25a7-tkinter-python%2F||target:%20_blank”]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست