فرم لاگین با tkinter-python

[vc_empty_space]

کاربرد if در فرم login با tkinter-python

import tkinter.messagebox
from tkinter import *
def show_entry_fields():
  # print("Nombre : %s\nApellido: %s" %(e1.get(), e2.get()))
  if e1.get() == 'sufra' and e2.get() == '123456':
    messagebox.showinfo("پيام",message="درسته")
  else:
    messagebox.showinfo("پيام",message="اشتباهه")

sufra= Tk()
sufra.configure( bg = 'blue' )

Label(sufra, text="نام کاربري",bg="blue", fg="white").grid(row=0, column=1)
Label(sufra, text="پسورد",bg="blue", fg="white").grid(row=1, column=1)

e1 = Entry(sufra)
e2 = Entry(sufra, show="*")
e1.insert(10, "نام کاربري")
e2.insert(10, "000000")

e1.grid(row=0, column=0)
e2.grid(row=1, column=0)
Button(sufra, text='نمايش', command=show_entry_fields,bg='green', fg='white').grid(row=3, column=1, sticky=W, pady=4)

Button(sufra, text='خروج', command=master.quit,bg='red', fg='white').grid(row=3, column=0, sticky=W, pady=4)
mainloop()

 

87e

[vc_empty_space]

🌐https://t.me/image_Process

[vc_empty_space]
[vc_btn title=”آموزش بعدی” style=”flat” color=”sandy-brown” align=”left” link=”url:http%3A%2F%2Fsufra.ir%2F2017%2F10%2F19%2F%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b4%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25ad%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25a8-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%2587%2F||”]
[vc_btn title=”آموزش قبلی” style=”flat” color=”sandy-brown” align=”right” link=”url:http%3A%2F%2Fsufra.ir%2F2017%2F10%2F12%2F%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b4%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25ad%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25a8-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%2587-%25d8%25a8%25d8%25a7-tkinter-python%2F||”]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست