مطالب توسط میخک

پردازش تصویر با پایتون قسمت دوازدهم

  Grayscale(خاکستری) دوربین های قدیمی فقط  قادر به نمایش تصاویر مونوکروم  یا تک رنگ  بودند. درکل سنسور دوربین تنها شدت نور را ثبت میکند که شدت نور طیفی خاکستری ایجاد میکند. ما با تصاویر خاکستری که نوعی از تصاویر مونوکروم هستند،  کار خواهیم کرد. تصاویر خاکستری فقط دارای یک کانال رنگی(۸بیتی) در مقیاس ۰ تا ۲۵۵ […]

پردازش تصویر با پایتون قسمت یازدهم

تغییر فضاهای رنگ- opencv هدف در این آموزش،  نحوه تبدیل تصاویر از یک فضای رنگی به دیگری را  یاد خواهیم گرفت، مانند: BGR Gray, BGR  HSV  ،  علاوه بر این، یک برنامه ایجاد می کنیم که ۳ شیء رنگی را از یک تصویر استخراج کند، و با توابع زیر آشنا خواهید شد: ()cv2.cvtColor () ، cv2.inRange  .   در OpenCV بیش از […]

پردازش تصویر با پایتون قسمت دهم

  هدف عملیات اساسی و پایه بر روی تصاویر دسترسی به مقادیر پیکسل و تغییر آنها دسترسی به مشخصات تصویر تنظیم قسمت موردنظر در تصویر ((ROI)Region of Interes) تقسیم و ادغام تصاویر تقریبا تمام عملیات در این بخش به طور عمده به Numpy بیشتر از  OpenCV مربوط می شود. دانش خوبی از Numpy برای نوشتن کد […]