You are currently viewing آموزش پایتون__مفاهیم پایه
پایتون

آموزش پایتون__مفاهیم پایه

سلام.از اینکه سایت  سوفرا  را، برای پاسخ به سوالات خود انتخاب کردید خوشحال هستیم . با میخک همراه باشید.

برنامه نویسی با پایتون ۳٫۶٫۰

خوب امیدوارم برنامه را دانلود  و نصبش کرده باشید. برای اجرا کردن اون از قسمت

start–>IDLE(python)

s

IDLE را انتخاب میکنید و شاهد اجرا شدن برنامه میشوید.

بعد از اجرا شدن آی دی ال ای ما باید command prompt را که همان سه فلش به سمت راست هست را ببینیم که در واقع منتظر هست تا ما دستورات یا درخواستهای خود را وارد کنیم.

🙂 اولین دستور را تایپ کرده و نتیجه آن را مشاهده میکنیم:

print(“sufra”)

🙂 شما اولین برنامه خود را نوشتید

در هر قسمت تمرینی خواهیم داشت به همراه پاسخ.(برای نمایش پاسخ بر روی علامت  به علاوه سمت چپ کلیک کنید.)

∗*∗—تمرین

برای چاپ متن، درجای خالی از چه تابعی استفاده میکنیم:

(“HI”)——–

print

توضیحات در یک خط : One Line Comments

به طور معمول با قرار دان علامت # توضیحات خود را در یک سطر مینویسیم.

کنسول پایتون

دریک جمله Console محیط بدون گرافیک، تنها یک رابط متنی است که برای یادگیری ساختار هر زبان برنامه نویسی به کار گرفته میشود.

کنسول پایتون برنامه ای است که اجازه میدهد شما یک خط کد وارد کنید , بارها اون خط کد را اجرا و خروجی را نمایش میدهد. این مسئله با عنوان REPL = read-eval-print loop شناخته شده است.

(حلقه خواندن ورودی–محاسبه یا پردازش–چاپ،نمایش یا خروجی)

بعد از تمام شدن کد نویسی غیر از روش معمول که از گوشه پنجره علامت ضرب را به عنوان بسته شدن میزنیم، میتونیم تو کنسول quit() یا exit() را تایپ کنیم و اینتر را بزنیم کنسول بسته میشه.

>>> quit()

همچنین با استفاده از دو کلید alt+f4 از صفحه کلید میتوان این پنجره را بست.

عملگرهای ساده :+-*/

یکی از قابلیتهای پایتون انجام محاسبات است.

با وارد کردن یک عمل محاسبه مثل جمع یا تفریق در کنسول پایتون نتیجه نمایش داده میشود.

>>> 10-5
۵
>>> 5+9
۱۴

>>> 5*5
۲۵
>>> 6/2
۳

خرو جی کد روبه رو :

۱+۶+۹

۱۶

اعداد اعشاری:Floats

در پایتون از اعداد اعشاری برای نمایش اعدادی که صحیح نیستد استفاده میشود، به عنوان مثال: ۲٫۵
میتوانیم  یک عدد اعشاری را با ی عدد صحیح */+-… کنیم .وقتی یک عدد اعشاری را با یک عدد صحیح */+-…. میکنیم جواب یک عدد اعشاری است چون در پایتون الویت با عدد اعشاری است و نتیجه را پوشش میدهد.

>>> 3.2+5
۸٫۲

توان : Exponentiation

علاوه بر جمع، تفریق، ضربو تقسیم، پایتون از توان هم پشتیبانی میکند

>>> 5**3
۱۲۵

خارج قسمت و باقیمانده: Quotient & Remainder

برای تعیین خارج قسمت و باقیمانده از یک تقسیم، از عملگرهای تقسیم گرد شده و مانده گیری استفاده میشود.

Floor division

تقسیم گردشده توسط دو علامت فوروارد اسلش انجام میگیرد//.

modulo

عملگر مانده گیری هم توسط علامت درصد انجام میگیرد %.

این دو عملگر برای هر دو اعداد صحیح و اعشار استفاده میشود.

>>> 51//2
۲۵
>>> 51%2
۱

رشته ها : Strings

اگر قراره از یک متنی در پایتون استفاده کنیم، باید از رشته ها استفاده کنیم.یک رشته باقرار گرفتن یک متن بین “”  ایجاد میشود.کنسول پایتون برای نمایش رشته متن را بین ” قرار میدهد.

>>> “sufra.ir”
‘sufra.ir’

برای نمایش رشته رشته زیر :

‘Hello world’ 

“Hello world”

برخی کاراکترها،  نمیتوانند به صورت مستقیم در یک رشته باشند. برای مثال علامت ” را نمیتو ان مستقما در یک رشته داخل “” آورد چون با خطا مواجه میشویم.

>>> “”sufra.ir””
SyntaxError: invalid syntax

برای رفع این خطا از \  قبل ” استفاده میکنیم تا ” چاپ شود:  “\

 “\  همچین کاراکترهایی را که همراه \ در رشته استفاده میشود را کاراکتر گریز یا escape میگویند.

n\  برای ایجاد ی خط جدید استفاده میشود.

t\ برای ایجاد تب استفاده میشود.

>>> “\”sufra.ir\””
‘”sufra.ir””

الحاق:Concatenation

مانند اعداد اعشاری و صحیح، در پایتون رشته ها نیز جمع میشوند با استفاده از فرایندی به نام الحاق که بر روی هردو این کار را انجام میدهد. در اینجا در واقع دو رشته به هم می چسبند یا الحاق میشوند.

در بحث الحاق رشته ها دیگر موضوع ” یا ‘  مطرح نیست

حتی اگر رشته ای حاوی اعداد را وارد کنیم آن دو به عنوان رشته با هم الحاق میشوند نه به عنوان اعداد صحیح.جمع دو نوع شی متفاوت باعث تولید خطا میشود. خط اخر نوع خطا  را مشخص میکند

رشته ها را میتوان در اعداد صحیح ضرب کرد. که باعث تولید تکراری از رشته اصلی میشود.

رشته ها نه میتوانند در رشته ضرب شوند و نه اعداد اعشاری.

>>> print(“*” * 3)
***
>>> 4 * ‘2’
‘۲۲۲۲’

>>> ’17’ * ’87’
TypeError: can’t multiply sequence by non-int of type ‘str’

>>> ‘pythonisfun’ * 7.0
TypeError: can’t multiply sequence by non-int of type ‘float

خروجی:output

معمولا برنامه ها با گرفتن ورودی و پردازش بر روی آن خروجی تولید میکنند. در پایتون ما با استفاده از تابع print خروجی تولید می کنیم .واین خروجی  چیزی شبیه نمایش متن بر روی صفحه نمایش است.

وقتی یک رشته چاپ میشود دیگر  کوتیشنهای دور آن چاپ نمیشوند.

>>> print(1 + 1)
۲
>>> print(“Hello\nWorld!”)
Hello
World!

وروی:Input

برای گرفتن ورودی از کاربر در پایتون ، ما به طور مستقیم میتوانیم از تابه input استفاده کنیم.تابع دستور میدهد تا کاربر ورودی را وارد کند، و ورودی را به عنوان یک رشته برمیگرداند.دو تابع input و print در کنسول پایتون مفید نیستد چرا که به صورت خودکار ورودی گرفته و خروجی تولید میکنند ولی تو برنامه های واقعی مفید هستند.

>>> input(“Enter something please: “)
Enter something please: This is what\nthe user enters!

‘This is what\\nthe user enters!’

در جای خای نام تابعی برای گرفتن ورودی از کاربر را بنویسید:

———–(“لطفا یک عدد وارد کنید: “)

input

در قسمت الحاق رشته ها دیدیم که دو رشته حاوی اعداد را که با هم جمع میکردیم  نتیجه آن نمایش این دو رشته کنار هم بود نه یک عدد صحیح . برای حل این مشکل از تبدیل نوع استفاده میکنیم.در  مثال زیر از تابع int برای تبدیل رشته به عدد استفاده میشود:

میخک

مهارت ها: html,css,C#,ADO.NET,sqlserver,access,python javascript,php

دیدگاهتان را بنویسید