آموزش پایتون_تاپلها

تاپلها(چندتایی ها)

چندتایی ها  هم مانند لیستها   از تعدادی آیتم  ساخته میشوند. در تاپل ها به جای براکت از پرانتز استفاده میکنیم.

>>> tuple=(‘nan’,’shir’,’mast’,’panir’)

>>> print(tuple)
(‘nan’, ‘shir’, ‘mast’, ‘panir’)

تفاوت اصلی لیست و تاپل، این است که بعد از ایجاد تاپل ها ما نمیتوانیم مانند لیست ها در آنها تغییراتی ایجاد کنیم.

منبع:http://python-for-kids.com/.

دلیل استفاده از تاپلها برای چیزهایی که ما میدونیم در آنها هیچ تغییری ایجاد نمیشود.ایجاد یک تاپل با مثلا ۳ آیتم یادآور این است که تا ابد این سه آیتم کنار هم هستند.

 


دیدگاهتان را بنویسید

We are glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy.